ขอเชิญคุณโยมทุกท่านที่มีจิตใจเมจตา ร่วมทำบุญ ซ่อมแซมหลังคากุฎิสงฆ์ที่แตกและรั่ว - ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ช๊อตภายในกุฎิ - ซ่อมเปลี่ยนประตูห้องน้ำภายในกุฎิสงฆ์ จำนวน1กุฎิ อยู่ที่ จ.ชัยภูมิ

 Nitipon    24 ส.ค. 2562

ขอเชิญคุณโยมทุกท่านที่มีจิตใจเมจตา ร่วมทำบุญ ซ่อมแซมหลังคากุฎิสงฆ์ที่แตกและรั่ว
- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ช๊อตภายในกุฎิ
- ซ่อมเปลี่ยนประตูห้องน้ำภายในกุฎิสงฆ์ จำนวน1กุฎิ

1.ซ่อมเปลี่ยนหลังคาที่แตก และ อุดรูรั่วทั่วทั้งหลังคา
*** ช่างได้คิดราคาเหมาค่าแรง ค่าวัสดุ
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
.....................................................................

2. ซ่อมแซม เดินสายไฟภายในกุฎิ ทั้งหมด และ เปลี่ยน ชุด คัตท์เอาท์ เบรคเกอร์

*** ช่างได้คิดราคาเหมาค่าแรงเดินสายไฟ และ
ชุด คัตท์เอาท์ เบรคเกอร์

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท
......................................................................

3. ซ่อมเปลี่ยนประตูห้องน้ำ 1 บาน
พร้อม ลูกบิด

*** ช่างได้คิดราคาเหมาค่าแรงเปลี่ยน
ประตูห้องน้ำ 1 บาน และ ลูกบิด

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท
....................................................................
## รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ทั้งหมด เป็นเงิน 10,000 บาท ##


ขอความความเมตตา
จากคุณโยม ทุกท่าน ที่มีจิตใจเมตตา
ช่วยซ่อมแซม กุฎิ ให้หลวงตา ท่านด้วยนะครับ กลัวว่าฝนตกลงมาที่พื้น ในกุฎิ จะทำให้พื้นลื่น และ ไฟฟ้าจะลัดวงจร กลัวจะเป็นอันตรายครับ

ร่วมทำบุญได้ที่
ธ.กสิกรไทย
เลขที่บัญชี 054-8-46481-1
ชื่อบัญชี พระนิติพนธ์ ชยธมฺโม
โทร 099-7455915

วัดโคกสะอาด ต.โคกสะอาด
อ.ภูเขียวจ.ชัยภูมิ

ขออนุโมทนา บุญ
ขอให้คุณโยม และ ครอบครัว ได้พบได้เจอแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดไป
สาธุ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ขอเชิญคุณโยมทุกท่านที่มีจิตใจเมจตา ร่วมทำบุญ ซ่อมแซมหลังคากุฎิสงฆ์ที่แตกและรั่ว
- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ช๊อตภายในกุฎิ
- ซ่อมเปลี่ยนประตูห้องน้ำภายในกุฎิสงฆ์ จำนวน1กุฎิ


• ธรรม ๖ อย่าง... เพื่อการเจริญภาวนา

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

• สุขา สทฺธา ปติฏฺฐิตา ศรัทธาตั้งมั่นแล้วให้เกิดสุข

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย