ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายองค์พระพุทธชินราชจำลองเป็นองค์พระประธาน

 ญาดา    17 เม.ย. 2561

ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญสงกรานต์ ปีใหม่ ฟ้าใหม่ โดยร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายพระพุทธชินราชจำลอง ให้วัดป่ากล้วย วัดซึ่งขาดแคลนปัจจัยสาธารณูปโภคนานาประการ อานิสงค์การร่วมปัจจัยถวายพระปฎิมานั้นมีมากหลาย บังเกิดผลแห่งบุญเป็นอานิสงค์ได้หลากหลายประการ บังเกิด เป็นที่ศรัทธาและเคารพยิ่งของชาวบ้านแถวนั้นจากอดีตสู่ปัจจุบัน ขอเชิญทุกๆท่านร่วมจิตน้อมใจให้การตั้งมั่นแห่งบุญนี้ สำเร็จตามจิตปรารถนาทุกๆประการด้วยเทอญ

สถานที่ : ถวายพระพุทธชินราชจำลองเป็นองค์ประธาน วัดป่ากล้วย
ระยะเวลา : 6 เมษายน ถึง 16 เมษายน
( ขออนุญาติขยายเวลาถึง 30. เมษายนนะเจ้าค่ะ. เนื่องจากตอนนี้ขาดปัจจัยอีกประมาณ 108 กองบุญเจ้าค่ะ )

เจ้าภาพ : กำหนดรับเจ้าภาพ 350 กองบุญ กองบุญละ 250 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

ช่องทางการรับปัจจัยบริจาค : ธนาคารทหารไทย เลขที่ 4737021990 คุณญาดา นภัสอภิรักษ์
......
ขอบคุณและอนุโมทนาบุญนี้ร่วมกันนะคะ ขอตั้งจิตมั่นและอธิษฐานร่วมกันว่า ขอบุญที่ข้าพเจ้าตั้งใจมั่นในการสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยการถวายองค์พระพุทธชินราชจำลองเพื่อธำรงไว้ซึ่งพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงไว้สืบไปเบื้องหน้า ให้ผลแห่งบุญถึงซึ่งเจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ชะตา ถึงซึ่งบุพการี เพื่อนพ้องน้องพี่ ขอสุขสวัสดี จงมีบังเกิดผล โดยผลแห่งบุญนี้ด้วยเทอญ
อธิษฐานตามจิตชอบ.....
  3,583 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย