ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนในการก่อสร้าง (หล่อ) พระประธานองค์ใหญ่

 opoppp9898    13 ม.ค. 2555

เจริญพร ท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน

เนื่องด้วยทางวัดป่าโคกอาหงวน มีความประสงค์จะสร้างพระประธานองค์ใหญ่ ซึ่งมีขนาด หน้าตักกว้าง ๕ เมตร ๕๙ เซนติเมตร สูง ๑๑ เมตร ๕๙ เซนติเมตร เพื่อประดิษฐาน ณ ลานธรรม หลวงพ่อทอง อโสโก อันเป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญ เพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมและทำกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ยังขาดปัจจัยอีกเป็นจำนวนมาก ขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนในการก่อสร้าง (หล่อ) พระประธานองค์ใหญ่ และร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคอาหารโรงทานในครั้งนี้ด้วย
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยทั้งสามประการ จงอำนวยอวยชัยให้ท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน จงมีแต่ความสุขสวัสดี มีความบริบูรณ์ยิ่งในจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ มี อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ ธนสารสมบัติ สมดังปณิธานของท่านเจ้าภาพทุกท่าน จงทุกประการเทอญ.
พระมหาศิขรินทร์ สุขิโต
วัดพระงาม พระอารามหลวง
อ.พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
รายการจองเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธรูป

๑. อุณาโลม ๒๔,๙๙๙.- บาท
๒. พระเกศ ๙,๙๙๙.- บาท
๓. พระเนตร (ข้างละ) ๑๔,๙๙๙.- บาท
๔. พระกรรณ ๔,๙๙๙.- บาท
๕. ก้นหอย ๔๙๙.- บาท
๖. กลีบบัว ๙๙๙.- บาท
๗. อิฐเงิน-ทอง (ก้อนละ) ๔๙.- บาท
๘. เหล็กเงิน-ทอง (เส้นละ) ๔๙.- บาท
๙. ถุงหิน – ถุงทราย ๑๐๙.- บาท
๑๐. ปูนตันละ ๒,๒๐๐.- บาท
๑๑. ทราย (คิวละ) ๔๕๐.- บาท
๑๒. หิน (คิวละ) ๓๘๐.- บาท
๑๓. เหล็ก ๓ หุน (เส้นละ) ๑๑๐.- บาท
๑๔. เหล็กปล้องอ้อย ๔ หุน (เส้นละ) ๒๑๐.- บาท

สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน
ในการก่อสร้างและบริจาคอาหารโรงทาน
กรุณาติดต่อได้ที่
พระมหาศิขรินทร์ สุขิโต
โทร. ๐๘๐๗๗๖๙๓๕๘ ๐๘๐๑๑๒๕๓๙๒
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสร้างพระประธานองค์ใหญ่
หน้าตัก ๕.๕๙ เมตร สูง ๑๑.๕๙ เมตร
ประดิษฐาน ณ ลานธรรม หลวงพ่อทอง อโสโก
วัดป่าโคกอาหงวน
ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
(วันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๓)
เวลา ๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
(วันแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๓)
เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พร้อมกันที่
อาสนสงฆ์
เวลา ๐๙.๔๕ น. ประธานในพิธีเริ่มประกอบพิธี
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๒๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เสริมดวงชะตา
บารมี เป็นเสร็จพิธี
ร่วมบุญกุศลครั้งนี้สอบถาม พระมหาศิขรินทร์ สุขิโต 0807769358 0801125392


• มรณานุสติ (EP4/8) นำภาวนา [9-12 ธ.ค.62] โดย พอจ.ไพศาล วิสาโล ณ.อาศรมมาตา จ.โคราช

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ อนึ่งมารดาบิดาเป็นผู้ควรคำนับของบุตร

• เรื่องกรรม ตามพระศาสดาบัญญัติ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• การปฏิบัติธรรมแม้จะทีละน้อยนิด แต่ก็ให้ผลอันหอมหวานดีงาม

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย