รับเจ้าภาพเป็นประธานอุปถัมภ์สร้าง พระอุโบสถ ณ สำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุแท่นแก้ว ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ๕๗๓๔๐
 พระพลขันติธโร   4 ก.ค. 2556

เนื่องด้วยทางสำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุแท่นแก้วและคณะศรัทธาร่วมใจกันสร้าง พระอุโบสถ แต่ยังขาดปัจจัยทุนทรัพย์จำนวนมากอีกทั้งทางสำนักพระธาตุแท่นแก้วยังไม่มี ประธานอุปถัมภ์ จึงบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาร่วมทำบุญในคราวครั้งนี้ด้วยตามสมควรแต่ศรัทธา
 เปิดอ่านหน้านี้  2869 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย