รับเจ้าภาพเป็นประธานอุปถัมภ์สร้าง พระอุโบสถ ณ สำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุแท่นแก้ว ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ๕๗๓๔๐
 พระพลขันติธโร   4 ก.ค. 2556

เนื่องด้วยทางสำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุแท่นแก้วและคณะศรัทธาร่วมใจกันสร้าง พระอุโบสถ แต่ยังขาดปัจจัยทุนทรัพย์จำนวนมากอีกทั้งทางสำนักพระธาตุแท่นแก้วยังไม่มี ประธานอุปถัมภ์ จึงบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาร่วมทำบุญในคราวครั้งนี้ด้วยตามสมควรแต่ศรัทธาDT014586

โดย : พระพลขันติธโร

วันที่ลงประกาศ : 4 ก.ค. 2556
ที่อยู่ : สำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุแท่นแก้ว ขุนตาล เชียงราย 57340
โทร. : 0850999851

 เปิดอ่านหน้านี้  2392 

บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย