โครงการบวชเข้าพรรษาเป็นพุทธบูชา ๑ ชาติ ๑ พรรษาบวชบูชาพ่อแม่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

 naparats    12 มิ.ย. 2562

โครงการบวชเข้าพรรษาเป็นพุทธบูชา ๑ ชาติ ๑ พรรษาบวชบูชาพ่อแม่
---------------------------
วันเข้าพรรษาสมัยพุทธกาลพระภิกษุมีหน้าที่เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าต้องออกเดินทางไปในที่ต่างๆ
ไม่ได้อยู่กับที่เหมือนสมัยปัจจุบัน เมื่อถึงฤดูฝนชาวบ้านทำการเกษตรปลูกพืชผัก ธัญญาหาร พระภิกษุเดินธุดงค์ได้ไปเหยียบ พืชผักของชาวบ้านให้เกิดความเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงให้พระภิกษุจำพรรษาอยู่กับที่ในช่วงฤดูฝน ได้ศึกษาพระธรรมคำสอน เพิ่มเติมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์
วัดชลประทาน ฯ จึงได้จัดให้มีการบวชในช่วงเข้าพรรษาตามโครงการดังกล่าว เพื่อน้อมจิตอันบริสุทธิ์ของเราถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดา ด้วยการเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ พระผู้บวช จะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่
---------------------------
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒
อุปสมบทวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๒
---------------------------
ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานกลาง
โทร.02-583-8845, 061-680-3687
หรือ InBox :
https://www.facebook.com/PageWatchol/inbox
---------------------------
เอกสารระเบียบการใช้สมัครอุปสมบท และไฟล์เสียง “คำขอบรรพชาอุปสมบท” ใช้ประกอบการท่องจำ สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งด้านล่างนี้ #ขออนุโมทนากับเจ้านาคใหม่ทุกท่าน #คณะพระอาจารย์พี่เลี้ยง 😇😇😊
เอกสารระเบียบการใช้สมัคร >> https://goo.gl/wLBcs4
เอกสารใบตรวจโรควัดชลฯ >> https://goo.gl/9FvR0G
เอกสารใบใช้ท่องคำขอบรรพชาอุปสมบท >> https://goo.gl/YLHWxO
ไฟล์เสียงการท่องคำขอบรรพชาอุปสมบท >> https://goo.gl/EsYoPh


ที่มา : เพจ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี


  3,492 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย