เชิญร่วมสร้างบุญบารมี ยกฉัตรพระประธาน

 พระปลัดณัฏฐกิตติ์     2 เม.ย. 2562

กำหนดการ
วิสาขบูชามหากุศลบุญบารมี บรรจุพระธาตุในพระเศียร
มหามงคล ยกฉัตรพระประธาน พระเจ้าแท่นคำ พร้อมถวายบูรณฆฏะ
ทอดถวายผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลา “วัดพระธาตุแท่นคำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน”

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น (ล้านนา)
เวลา ๑๙.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ในกิจกรรม “ธรรมสัญจร”
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลลี้-ดงดำ เขต๑ คณะสงฆ์ตำบลลี้
จุดประทีป โคมไฟ พลุสีถวายเป็นพุทธบูชา พระบรมธาตุเจ้าแท่นคำ
วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๑๙ น. พิธีบวงสรวง เทวาอารักษ์ผู้รักษาพระบรมธาตุเจ้า
คณะเจ้าภาพถวายเครื่องสักการะอันเป็นสิริมงคล
เวลา ๐๙.๕๙ น. ประธานสงฆ์ พระมหาเถระ ๙ รูป ถึงมณฑลพิธี (เจ้าหน้าที่นำไหว้พระรับศีล)
พระสงฆ์พิธี เจริญชัยมงคลกถา (พาหุงมหากา)
เจ้าหน้าที่ ให้สัญญาณจุดพลุเสียง ๙ + ๙
ประธานสงฆ์ คณะเจ้าภาพ เจ้าหน้าที่ อัญเชิญพระธาตุขึ้นบรรจุ
ยกฉัตรพระประธานขึ้น ถวาย “หม้อดอกไม้ หม้อบูรณฆฎะ”
คณะเจ้าภาพ พุทธศาสนิกชน ร่วมกันถวายองค์ผ้าป่าสร้างศาลาฯ
ประธานสงฆ์ พิจารณาผ้าป่า พระสงฆ์พิธี อนุโมทนา
เป็นเสร็จพิธี
เวลา ๑๑.๑๕ น. ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์สามเณร
เชิญคณะศรัทธาร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ขอเชิญร่วมบุญ “ผ้าป่าสามัคคีสร้างธรรมศาลาพระธาตุแท่นคำ”
ทอดถวาย ในงานพิธีมหามงคลวิสาขบูชา ยกฉัตร พระเจ้าแท่นคำ
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ธนาคารกรุงไทย สาขา ลี้
ชื่อบัญชี “บุญทำนุบำรุงวัดแท่นคำ”
เลขที่บัญชี 988 5 58432 3
พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล เจ้าอาวาสฯ โทร.0935155818 (Line)
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส ไวยาวัจกรฯ รองประธานกรรมการบริหารวัด โทร.0861158070
***เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทาน ภัตตาหาร น้ำแข็ง น้ำดื่ม ชา กาแฟ ผลไม้ ฯลฯ


4,243


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย