ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธวิสุทธิมงคล หน้าตัก ๕.๙๙ เมตร

 s    30 พ.ค. 2554

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง พระพุทธวิสุทธิมงคล(หลวงพ่อทันใจ) วัดชุมพลมณีรัตน์ บ้านสุขสำราญ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หน้าตัก ๕.๙๙ เมตร สูง ๗.๘๙ เมตร ท่ามกลางระหว่างสระน้ำ ๘๔,๐๐๐ ตารางเมตร
จะเริ่มหล่อพระ วันที่ ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นพุทธบูชา
๒. เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๘๔ พรรษา
๓. เพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต วัดชุมพลมณีรัตน์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

งบประมาณการก่อสร้าง
๓๐๐,๐๐๐ บาท

ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขากระสัง
ชื่อบัญชี วัดชุมพลมณีรัตน์
เลขที่บัญชี 324 – 0 – 06962 – 8

สอบถามรายละเอียดได้ที่
พระครูบวรมณีรัตน์ (หลวงพ่อเลิศ ) พระอุปัชฌาย์ , เจ้าคณะตำบลกระสัง
โทร 081-8767-881
ท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตร แจ้งได้ที่กระทู้ ,ข้อความ เว็บนี้ หรือ ทางท่านพระครูบวรมณีรัตน์
  3,275 

  แสดงความคิดเห็น• วิปัสสนาสู่การพ้นทุกข์

• ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษาสำนักเรียนพระอภิธรรม วัดสามพระยา

• ข้อที่ควรระวังการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• โควิด-19 รอบนี้กระจายอยู่รอบตัว ไม่ใช่แค่ใส่แมสก์ ล้างมือ แต่ควรสร้างเกราะป้องกัน ให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง พร้อมสู้ไวรัส แบคทีเรีย ด้วยพลูพลัส PLU+ คิดค้น พัฒนาและผลิตโดยอังกฤษ ตรางู รูปแบบแคปซูล พกพาสะดวก ทานง่าย ดูดซึมเร็ว เห็นผลจริง

• เมื่อประจักษ์ชัดด้วยตนเองว่าความสงบจากความคิดให้ความสุขอันเลิศเพียงใด เราก็จะกล้าละวางความยึดมั่นถือมั่นในความคิดทั้งปวง

• ๔๖.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย