ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์จัดมุมรดน้ำเพื่อสักการะและขอขมาหลวงตาพระมหาบัว

 เปรียว    30 ม.ค. 2554

ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์จัดมุม สำหรับให้ทุกท่านร่วมรดน้ำเพื่อสักการะ และขอขมาหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมสัมปันโน เนื่องจากวันละสังขาร 30 มกราคม 2554 เรียนเชิญครับโทรศัพท์สอบถาม: 02 2797838 / 02 6197474
แผนที่บ้านอารีย์: http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_126.jpg

สาธุครับ
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : http://www.baanaree.net


  3,624 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย