ทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐาน 15 รูป ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างตึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครื่องฟอกไตมอบให้ ร.พ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ผ่าตัดต้อกระจก (ฟรี) และไถ่ชีวิตโค-กระบือ(150 ตัว) ถวายพระราชกุศล วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

 aMANwalking    29 ธ.ค. 2554

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐาน 15 รูป ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างตึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครื่องฟอกไตมอบให้ ร.พ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ผ่าตัดต้อกระจก (ฟรี) และไถ่ชีวิตโค-กระบือ(150 ตัว) ถวายพระราชกุศล

ณ บ้านเลขที่ 1805/11 ซ.จรัญฯ 57 แยก 3 -7 (ซ.วัดรวกบางบำหรุ) ถ.จรัญฯ บางพลัด กทม

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 7.30 น

รายนามพระอริยสงฆ์ที่มาในงานมีดังนี้.................

หลวงปู่อุทัย สิริธโร จ.นครราชสีมา (วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน)
หลวงปู่คูณ สุเมโธ จ.อุดรธานี (ศิษย์หลวงปู่สิงห์ทอง วัดป่าแก้วชุมพล)
พระครูประโชติปัญญาวุธ (ชำนาญ) จ.เลย (ศิษย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ)
หลวงพ่อสอน ชีวสุทโท จ.สกลนค (ศิษย์หลวงปู่สิงห์ทอง วัดป่าแก้วชุมพล)
พระอาจารย์สาย ธมฺมปาโล จ.ร้อยเอ็ด (ศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
พระอาจารย์การุณ ยโสธโร จ.กาญจนบุรี (ศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
พระครูบวรธรรมสมาจารย์ (พลชัย) จ.ยโสธร (ศิษย์หลวงปู่หล้า, ภูจ้อก้อ)
พระอาจารย์ทองปาน จารุวณฺโณ จ.ศรีสะเกษ (ศิษย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล)
พระอาจารย์วิลัย เขมิโย จ.อุบลราชธานี (ศิษย์หลวงพ่อสีทน กมโล)
พระอาจารย์พงษ์ภิญโญ สญฺญโม จ.หนองบัวลำภู (ศิษย์หลวงปู่แนน จ.ขอนแก่น)
พร้อมคณะพระอุปัฏฐากหลวงปู่ ครูบาอาจารย์ ที่เมตตามาร่วมในงาน

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 19.00 น แสดงธรรมโดย พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ และปฏิบัติภาวนา

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 7.30 น พระสงฆ์ออกบิณฑบาต เสร็จแล้วเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร และถวายสังฆทาน
เวลา 9.30 น แสดงพระธรรมเทศนาโดย หลวงปู่อุทัย สิริธโร
เวลา 10.30 น ทอดผ้าป่าสามัคคี ปัจจัยสร้างตึกผู้ป่วยโรคเรื้อ รัง ร.พ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (9.5 ล้านบาท) ซื้อเครื่องฟอกไตมอบให้ ร.พ.สว่างแดนดิน และร.พ.บ้านม่วง จ.สกลนคร (ราคาเครื่องละ440000 บาท) และไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 150 ตัว

ร่วมทำบุญได้โดย
ทำบุญสร้างตึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครื่องฟอกไต เครื่องมือแพทย์ ผ่าตัดต้อกระจก (ฟรี)
โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
เลขที่ 016-4-07801-8 ชื่อบัญชี กองทุนทำบุญถวายพระกรรมฐาน

ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ
โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
เลขที่ 016-4-20015-2 ชื่อบัญชี ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

หมายเหตุ:
ติดต่อสอบถามได้ที่ ผศ.ยุวดี ชาติไทย (ร.พ. ศิริราช)
โทร 089-816-4343, แฟกซ์ 02-424-8120
Email :yuwadee_Chadthai@yahoo.co.th โปรดนำรถไปจอดในบริเวณ ร.ร.วัดรวก และ วัดรวกบางบำหรุ
อยู่ห่างบ้านงาน 50 เมตร ( เจ้าภาพได้เตรียม ชุดสังฆทาน และผ้าไตรไว้แล้ว ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพได้ ปัจจัยที่ทุกท่าน

ร่วมทำบุญทั้งหมด จะถวาย เข้ากองผ้าป่าสร้างอาคารผู้ป่วย พร้อมเครื่องมือแพทย์ และถวายพระสงฆ์ทุกรูปที่มาในงาน )

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างตึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ร.พ.สว่างแดนดิน
เครื่องฟอกไต ผ่าตัดต้อกระจก(ฟรี)และไถ่ชีวิตโค-กระบือ(150 ตัว) ถวายพระราชกุศล

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บ้านเลขที่ 1805/11 ซ.จรัญ 57 บางพลัด กทม

พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าสันตินิมิต จ.ศรีสะเกษ (ศิษย์ในหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล)ได้เป็นต้นศรัทธานำประชาชน สร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร เนื่องจากทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้ (ภาพอาคารผู้ป่วย) อาคารหลังนี้ แต่ยังของบประมาณจากรัฐบาลไม่ได้ ดังนั้นเท่ากับว่าทุกท่านได้ร่วมทำบุญถวายเป็นของสงฆ์ แล้วพระสงฆ์บริจาคให้กับโรงพยาบาลต่อไป ทำให้ได้บุญสองต่อ

ปัจจุบันผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยา บาลสว่างแดนดิน มีจำนวนมากขึ้น เช่นผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต (มีศูนย์ฟอกไต) โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ โรคทางจิตเวช โรคติดเชื้อต่างๆ เป็นต้น เดิมใช้พื้นที่บนตึกผู้ป่วยนอกตรวจรักษาร่วมกับผู้ป่วยทั่วๆไป ซึ่งไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยเหล่านี้ เพราะนอกจากการตรวจรักษาแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ต้องให้การดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ เช่น การตรวจเลือด ทำแผล ฉีดยา สอนสุขศึกษาเป็นต้น ต่อมาได้ย้ายลงมาใช้บริการที่ตึกตรวจโรคเก่า ซึ่งสามารถรับผู้ป่วยได้ประมาณ 50-60 คน ที่เหลือจึงไปนั่งรอเรียกตรวจอยู่บริเวณโคนไม้นอกอาคาร

พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ ท่านจึงเมตตารับเป็นผู้นำศรัทธาประชาชน โดยการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารหลังใหม่ นี้ ลักษณะเป็นอาคาร 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,200 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องต่างๆได้แก่ ห้องตรวจโรค 8 ห้อง ห้องให้คำปรึกษา 2 ห้อง ห้องทำแผลและฉีดยา 1ห้อง ห้องผ่าตัด 1ห้อง ห้องจ่ายยา 1ห้อง ห้องทำบัตร 1 ห้อง ห้องให้สุขศึกษา1 ห้อง ห้องน้ำ10 ห้อง เป็นต้น งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างประมาน 9,500,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนบาท ) โดยได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารนี้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2553 และได้ทำสัญญาจ้างกับทางบริษัทก่อสร้างเมื่อเดือน ตุลาคม 2554 ขณะนี้กำลังดำเนินการสร้างอาคาร โดยจะมีพิธีทำบุญใหญ่ปฐมฤกษ์ เทเสาเอก ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555

พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ทองปาน ท่านมีจิตเมตตาต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย ท่านได้สงเคราะห์โลกโดยการจัดหาสิ่งของบริจาคให้ส่วนรวมหลายด้าน เช่น สร้างอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้ร.ร.บ้านหนองกุง สร้างตึกอุบัติเหตุมอบให้ร.พ.สว่างแดนดิน จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ นำทีมจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชไปผ่าตัดผู้ป่วยโรคต้อกระจก ฟรี ที่ร.พ.สว่างแดนดิน

จัดหาอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆอีกมากมายมอบให้โรงพยาบาลต่างๆที่ขอมา รวมมูลค่าขณะนี้ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท และเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทยที่ผ่านมา จึงจำเป็นต้องขอเลื่อนพิธีมอบโคมไฟห้องผ่าตัด และเครื่องฟอกไต 2 เครื่อง แก่โรงพยาบาลบ้านม่วง เป็นวันที่ 28 มกราคม 2555

โครงการผ่าตัดต้อกระจก ฟรี (184 คน) ที่ร.พ.สว่างแดนดิน เป็นวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2555 และพิธีไถ่ชีวิต โค-กระบือ (150 ตัว) เป็นวันที่ 13 เมษายน 2555 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

อานิสงส์ในการทำบุญครั้งนี้มีมากมาย เพราะได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ขอผลบุญในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากทุกข์ภัย มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม มีความสะดวกในการบำเพ็ญบารมี และจงพ้นทุกข์ สำเร็จมรรคผลนิพพานในชาตินี้เทอญ

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยดังกล่าว และซื้อเครื่องมือแพทย์ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เป็นเจ้าภาพเลนส์แก้วตาเทียม (เลนส์ละ 4,000 บาท) ทำบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน ฟังธรรม ปฎิบัติภาวนา กับพระกรรมฐาน ซึ่งมาจากหลายจังหวัด ไม่น้อยกว่า 15 รูป

ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บ้านเลขที่ 1805/11 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 บางพลัด กทม 10700 และ ขอเชิญร่วมทำบุญได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังกล่าวข้างต้น

ติดต่อสอบถามได้ที่ :
ผศ.ยุวดี ชาติไทย (ร.พ.ศิริราช) โทร 089-816-4343,
คุณเกรียงไกร โสมนิล โทร 089-897-8008

: แฟกซ์ 02-528-5840 หรือ email ชื่อ ที่อยู่ของท่าน พร้อมใบโอนเงินเพื่อขอรับอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษี


• ๓๔.ปางห้ามพยาธิ

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

• บทสวดมนต์ วันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๒

• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

• ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชาวัตถุมงคล “พระกริ่งรัศมี , พระชัยวัฒน์บุญเพิ่มพูน” ซึ่งจัดสร้างโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย