ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินถวาย วัดธรรมเจริญภูวนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เพื่อจัดสร้างเป็นวัดอย่างถูกต้อง

 socoman  

ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัด😇
📌ตารางวาละ 150 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
📌ร่วมบุญได้ที่ ธนาคารออมสิน
📌เลขที่บัญชี 053150573169 ออมทรัพย์
📌ชื่อบัญชี วัดธรรมเจริญภูวนาราม
✅เพื่อถวาย วัดธรรมเจริญภูวนาราม บ้านศรีเจิญ ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ #เพื่อจะได้สร้างเป็นวัดอย่างถูกต้อง

➡️กรณีที่ท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตรเพื่อนำไปใช้ในการ #ลดหย่อนภาษี กรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่ได้ทาง "กล่องข้อความ" messanger หรือ
✅สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระไตรวุฒิ โสภโณ โทร 082-3118088☎️
✴อานิสงส์การถวายที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนา
ผู้ให้ที่ดิน สร้างวัด…เชื่อว่าเป็นผู้ได้บุญทั้งกลางวัน และกลางคืน ตื่นอยู่ก็ได้บุญ แม้ยามหลับบุญก็เกิด
การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้น เป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก
และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้ นับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆ องค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวง ที่จะเกิดขึ้นในศาสนา
หลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวาย โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้น ได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น
ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้น ก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้น เจริญด้วยทางโลกและทางธรรม ยิ่งๆ ขึ้นไป หากจักปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ฯ
“การอนุโมทนาบุญ” คืออะไร
ทำไมเราจึงต้องอนุโมทนาบุญผู้อื่น
เราเคยสงสัยกันไหมว่า เมื่อมีการทำบุญด้วยเงินแล้วมักจะประกาศยอดเงินให้อนุโมทนากันอีก บางทีก็มีข่าวทางทีวีว่า เด็กน้อยมีพ่อแม่ลำบากยากจน แขนขาเป็นอัมพาต ลูกต้องทำงานสู้ชีวิตหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อย … คนขับแท๊กซี่ซื่อสัตย์สุจริตเก็บกระเป๋าเงินที่ผู้โดยสารลืมทิ้งไว้ในรถ เก็บไปประกาศหาเจ้าของ … เมื่อเราได้ทราบข่าวอย่างนี้ เรามักจะอนุโมทนายินดีด้วยในความดีที่ผู้อื่นกระทำ
“การอนุโมทนาบุญ” คืออะไร
การอนุโมทนาบุญคือการยินดีในสิ่งที่ผู้อื่นกระทำดีแล้ว เป็นข่าวที่น่ายินดีที่ได้ทราบ ในจิตใจของเรารู้สึกมีความสุขมากที่ได้ยินข่าวนี้ ว่ายังมีสิ่งดีๆอยู่ในสังคมเราอีกนะ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้เป็นความสุขอย่างหนึ่ง แท้ที่จริงก็คือสิ่งที่เรียกว่า “บุญ” นั่นเอง
หลายคนทีเดียวยังคิดว่าการทำบุญนั้นต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองบริจาคไป มันก็ถูกอยู่แต่มันถูกเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น เป็นการทำบุญโดยใช้สิ่งที่เป็นวัตถุธรรมเป็นสื่อแล้วจิตใจของเราจึงมีความสุขเกิดขึ้น กลายเป็นบุญนั่นเอง
แต่ยังมีการทำบุญอีกหลายชนิดที่เราไม่ต้องใช้เงินทองเลยซึ่งพวกเรามองกันข้ามไป อีกทั้งการทำบุญชนิดอื่นกลับมีอานิสงส์มากกว่าการใช้ทรัพย์สินเงินทองทำบุญเสียอีก
🙏🙏ก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกๆท่านด้วย ณ โอกาสนี้

ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1328940967504541&set=gm.5510474235633125&type=3

3,888


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย