บุญด่วน เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกุฏิพระกรรมฐาน ห้องน้ำ โรงครัว วัดป่ากมโลสานิตยานุสรณ์ จ. อุดรธานี(หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาส)

 thimuk    25 ธ.ค. 2554

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกุฏิพระกรรมฐาน ห้องน้ำ โรงครัว
วัดป่ากมโลสานิตยานุสรณ์ ต. ผาสุก อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี

ด้วยวัดป่ากมโลฯ เป็นวัดป่าที่กำลังสร้างใหม่ ได้รับเมตตาโดยองค์หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ (ศิษย์ในหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) เป็นเจ้าอาวาส

วัดป่ากมโลฯ เป็นวัดที่สอนการเจริญภาวนากรรมฐานแก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ตามปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐาน เป็นวัดป่าที่กันดาร แห้งแล้ง อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน กำลังสร้างกุฏิพระ 4-5 กุฏิ ห้องน้ำ 10 ห้อง และโรงครัว 1 หลัง ซึ่งยังขาดปัจจัยเป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการทะนุ บำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นการรักษาป่า สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป จึงสมควรอย่างยิ่งที่ท่านสาธุชนทั้งหลายจะร่วมเป็นเจ้าภาพมหากุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

อานิสงส์ของการสร้างกุฏิพระกรรมฐาน เสมือนได้สร้างวิหารทานที่ยิ่งใหญ่ไว้ในพระพุทธศาสนา จะส่งผลให้มีวิมานอันประณีตงดงาม ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด มีบ้านเรือนเป็นของตนเอง ไม่ต้องไปเช่าบ้านอยู่หรือเร่ร่อนพเนจร มีความร่มเย็นเป็นสุข เหมือนดังกุฏิที่เราได้สร้างถวายย่อม คุ้มแดดคุ้มฝน เป็นที่พำนักพักพิงให้แก่ ภิกษุทั้งหลายและ

ยังส่งอานิสงส์ใหญ่ให้แก่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วหรือแม้ตนเองเมื่อจากโลกนี้ไปก็จะมีวิมานทิพย์ เสวยสุขในภูมินั้นๆ

อานิสงส์ของการสร้างห้องน้ำถวายวัด ส่งผลให้คลายทุกข์ โศก โรค ภัย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำให้ทุกข์ที่หนัก หรือมีเจ้ากรรมนายเวรหนักๆ ที่โถมกระหน่ำ ก็จะคลี่คลายไปได้ ไปไหนมีแต่คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีแต่สิ่งที่ดีๆ ในชีวิตทั้งภพนี้และภพหน้า

อานิสงส์ของการสร้างโรงครัวถวายวัด ส่งผลให้เกิดภพชาติใดก็ไม่อดอยากหิวโหย มีของกินของใช้ไม่ขาดแคลน อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดชาติ ไปที่แห่งใดก็ปลอดภัย อิ่มจิต อิ่มใจ อิ่มกายมีหน้าตาผ่องใส

การที่เราทำโรงครัวให้กับวัดก็เหมือนกับการที่เราได้ใส่บาตรทุกวัน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาใส่บาตรตอนเช้า

ด้วยอานิสงส์ทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ท่านทำอะไรก็ราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนทางเดินในสายธรรม ไม่ว่าจะเป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ ชาติหน้า หรือหนทางในสายพุทธภูมิก็ตาม

ถือเป็นการสร้างทางสะดวกในการปฏิบัติธรรมให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป หรือแม้แต่เรื่องของการหาปัจจัยสำหรับการสร้างทานบารมีก็ตาม

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดจงดลบันดาลประทานพรในการร่วมบุญกุศลอานิสงค์ครั้งนี้ ให้ท่านและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนสนิทและผู้ใกล้ชิดประสบแต่ความสุขสมหวังในชีวิต ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง

ขอให้ท่านมีความสุข ความเจริญ และเป็นผู้มีภูมิปัญญารู้ธรรม เห็นธรรม พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง กระทำการสิ่งใดขอให้มีผู้คอยให้ ความช่วยเหลือ ให้ท่านได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลให้สำเร็จมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเทอญ

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถมาบริจาค หรือร่วมทำบุญผ่านทาง

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสว่างแดนดิน
ชื่อบัญชี พระทองปาน จารุวัณโณ เลขที่บัญชี ๔๗๔-๐-๓๙๒๗๐-๑

(ราคาก่อสร้างกุฏิหลังละ 150,000 บาท ห้องน้ำห้องละ 15,000 บาท โรงครัวยังไม่ทราบงบประมาณ )
ผู้ประสงค์ร่วมบุญตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะจารึกชื่อไว้เป็นอนุสรณ์

ติดต่อสอบถามและขอใบอนุโมทนาบัตรได้ที่

คุณทิพยวรรณ มุกนำพร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น E-mail ; thimuk@gmail.com แฟกซ์ ๐๔๓-๓๔๘-๓๙๐ ต่อ ๔๐๕ หมายเหตุ ; ส่งต่อคุณทิพยวรรณ (บุญกุฏิพระ ห้องน้ำ โรงครัว วัดป่ากมโลฯ)
โทร. ๐๘๓ – ๑๔๐ – ๒๒๘๕ หรือ โทร. ๐๘๓ – ๖๗๗ – ๘๕๖๓
  3,533 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย