เจ้าภาพประตูอุโบสถ วัดชัฏดงคำ
  พระอธิการนพดล   31 ส.ค. 2562

เจ้าภาพประตู อุโบสถวัดชัฏดงคำ ที่ยังขาดเจ้าภาพ
คงเหลือ 2 ช่อง
ช่องละ 100,000 บาท
ญาติโยมท่านใด มีจิตศรัทธา เป็นเจ้าของบุญ
ติดต่อ พระอธิการนพดล วรธมฺโม 0805787871
สาธุ สาธุ สาธุ
(ชื่อเจ้าภาพ แกะสลักบนประตู)
 เปิดอ่านหน้านี้  1242 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย