บ้านอารีย์เชิญท่านฟังธรรมจาก พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) วัดเชตุพนฯ

 นานา    20 ธ.ค. 2554

มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญท่านกราบนมัสการ และฟังธรรมค่ำวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
โดย พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ กรุงเทพฯ ณ ศาลาปันมี
พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ)
พระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดพระเชตุพน กรุงเทพฯ
ผู้ให้กำเนิดศูนย์วิปัสสนาธรรมสุขใจผู้รักษาการเจ้าอาวาสเมื่อเริ่มก่อสร้าง วัดธรรมสุขใจ
คมธรรม:
พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
พระมหาชนกไม่เห็นฝั่ง แต่ท่านพยายามเพีบรว่ายจนถึงฝั่ง
เราจะทำอะไร หากมีความเพียรไม่เกียจคร้าน
เราย่อมประสบความสำเร็จทั้งทางโลก และทางธรรม
กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาความเหมาะสม สอบถามได้ที่
โทร.๐๒ ๒๗๙ ๗๘๓๘
www.baanaree.net
www.fackbook.com/baanaree https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,684 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย