กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการสร้างพระเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
 พระกริ่ง   17 เม.ย. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการสร้างพระเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเททอง และได้รับประทานนามพระ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ว่า พระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช การจัดสร้างพระและวัตถุมงคลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินทุนสมทบการสร้างโรงพยาบาล ในเขตบางขุนเทียนและ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของประชาชนในกรุงเทพมหานครได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ สุขภาพดี ชีวียืนยาว
โดยในวันที่ ๑๒ กรกฏาคมนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช และพระกริ่งกทม. ซึ่งการจัดสร้างครั้งนี้ มีทั้งเป็นพระพุทธรูปบูชา ขนาด ๙ นิ้ว ๗ นิ้ว และ๕นิ้ว เนื้อนวโลหะ ลงรักปิดทอง รวมถึง พระกริ่งกทม. และเหรียญ ต่างๆ โดยสามารถบริจาคสั่งจองบูชาได้ตั้งแต่ ณบัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
*** สอบถามรายละเอียดโทร ๐๒-๒๒๑๒๑๔๑-๖๙ ต่อ ๑๔๙๐, ๑๔๙๑ และ ๑๔๙๒
ในการนี้ ได้มีบรรดาศิลปินดารานักร้องคุณธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ได้แก่ เจมี่ บูเฮอร์
และเอ ศุภาชัย ไพจิตร ได้ทำหน้าที่เป็นทูตคุณธรรมช่วยสร้างโรงพยาบาล นำตัวอย่างพระ และวัตถุมงคลของโครงการฯ ไปประชาสัมพันธ์และ มอบให้สื่อมวลชนทุกแขนง โดยผู้ที่สั่งจอง ถือว่าเป็นการร่วมทำบุญ ในโอกาสวันมหาสงกรานต์ของชาวไทย ที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครสืบต่อไปด้วย


ที่มา : เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


 เปิดอ่านหน้านี้  2940 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย