อัฟเดทเชิญญาติธรรมที่โอนเงินเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพบุญใหญ่มหากุศลสร้างพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ วัดป่าพรหมญานโมทนาบุญด้วยกัน

 ภัทรกัปป์    9 พ.ค. 2555

ขอเชิญญาติธรรมที่โอนเงินเข้ามา ญาติธรรมอื่นๆที่ร่วมถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระผงจักรพรรดิ์วัตถุมงคลอื่นเข้ามาร่วมพิธีบรรจุในพระเกศและองค์ของพระพุทธรูปด้วยกัน ในโอกาสที่ได้เทพระพุทธเจ้าองค์ที่ 2 พระพุทธเจ้าโกนาคมนาเรียบร้อยแล้วในวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 ขอเชิญญาติธรรมที่เป็นเจ้าภาพร่วมโมทนาบุญทั้งหลายทั้งปวงไปด้วยกัน


อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าและญาติธรรมทั้งหลายและครอบครัวได้ร่วมบุญสร้างและบำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายญาติธรรมและครอบครัวขอแผ่ผลแห่งบุญที่ร่วมกันได้สร้างมาให้กับประเทศไทยแผ่นดินของเรา พระเจ้าแผ่นดินในหลวงของเรา พระองค๋ท่านคือ พระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งของเราทั้งหลาย และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลาย ทั่วสากลพิภพและพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการสร้างบุญและบำเพ็ญกุศล ของข้าพเจ้าญาติธรรมและครอบครัวในครั้งนี้ด้วยเถิด และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าญาติธรรมและครอบครัวได้ร่วมสร้างบุญและบำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ได้เข้าถึง ซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด หากแม้นยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่า ไม่รู้ ไม่มี ไม่สำเร็จ จงอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวเลย ขอผลบุญทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าและครอบครัว ได้กระทำแล้ว จงบังเกิดผล ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ขอแจ้งให้ญาติธรรมได้ทราบว่าตามหมายกำหนดการ
จะมีการเริ่มพิธีบวงสรวงเทพระพุทธเจ้าองค์ที่ 3 พระพุทธเจ้ากัสสโปในวันที่ 3 มิถุนายน 2555
และจะมีการเริ่มพิธีบวงสรวงเทพระพุทะเจ้าองค์ที่ 4 พระพุทธเจ้าโคตโมในวันที่ 10 มิถุนายน 2555
และจะมีการเริ่มพิธีบวงสรวงเทพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 พระศรีอริยเมตไตรโย ในวันที่ 17 มิถุนายน 2555
จึงขอกราบเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมในพิธีด้วยที่วัดป่าพรหมญาน อ.แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา และร่วมรับพระและบรมสารีริกธาตุวรรณะสีแดง (พระโลหิตธาตุ) เพื่อบูชาเป็นศิริมงคลด้วย ขอกราบเรียนเชิญญาติธรรมทุกๆท่านด้วยจะได้มาพบและได้เกาะกระแสบุญแห่งธรรมอันยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน


ทางเราจะค่อยๆอัฟเดทเก็บรูปเป็นระยะๆให้ญาติธรรม สำหรับญาติธรรมที่ยังสนใจเข้าเป็นเจ้าภาพร่วมก็สามารถโอนเงินเข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วมได้อีกเพราะยังมีค่าใช้จ่ายร่วมในส่วนอื่นๆเช่น หลังคาครอบ พื้น กระเบื้องพื้น กระจกติดองค์พระ แท่นบทสวดมนต์หินอ่อน อื่นๆอีกมาก ซึ่งเท่ากัยท่านก็ได้ร่วมสร้างในพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ไปด้วยกัน หากท่านใด มีจิตศรัทธาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพร่วมได้โดยสามารถโอนผ่านเอทีเอ็ม หรือเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ 026-2-28196-7 กนกรักษ์ พุทธจรรยาวงศ์
รายละเอียดได้ที่ 0877637040

ท่านยังสามารถร่วมบุญโดยส่งพระหรือวัตถุมงคลโดยร่วมบรรจุในกรุการหล่อพระพุทธรูปได้โดยนำไปร่วมในวันเทหรือส่งทางไปรษณีย์ที่วัดป่าพรหมยานก่อนวันเท เราจะช่วยนำไปบรรจุในกรุพระให้ด้วยความยินดี ขอให้ช่วยแจ้งที่หน้าซองจดหมายด้วยว่า
ร่วมเป็นเจ้าภาพ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ วัดป่าพรหมยาน ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

  3,531 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย