ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบูรณะศาลาวัดป่า - วัดพระพุทธโคดมฯ

 ศิษย์วัดพระพุทธโคดมฯ  

ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญ บูรณะต่อเติมศาลาวัดพระพุทธโคดมฯ พรรษากาล 2560

1. ต่อหลังคาระเบียงรอบศาลา
2. ปรับและติดกระเบื้อง #ฐานพระประธาน
3. ทำอาสน์สงฆ์แบบถาวร
-------------------------
ศาลา 1 หลัง ที่ใช้เอนกประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นไหว้พระสวดมนต์ - ฉันภัตตาหาร - บวชสามเณร - ลงพระปาฏิโมกข์ - ประชุมสงฆ์ - ประชุมชาวบ้าน เป็นต้น

ศาลาหลังนี้ เป็นศาลาหลังแรกที่สร้างขึ้น นับแต่สร้างวัดมา เมื่อครั้งตั้งสำนักสงฆ์ในปี 2524 ด้วยกำลังศรัทธาของชาวบ้านผู้หาเช้ากินค่ำ ช่วยกันระดมทุนทั้งแรงกาย และแรงทรัพย์ สร้างมาด้วยใจบริสุทธิ์

มาวันนี้ สำนักสงฆ์แห่งนี้ ได้พัฒนาขึ้นมาสู่ #วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ ศาลาหลังนี้ได้เป็นสถานที่เกิดขึ้นของศาสนทายาทหลายรูป สร้างประโยชน์หลายประการ และด้วยกาลเวลาที่ผ่านไป ศาลาจึงทรุดโทรมตามกาลเวลา ซึ่งชาวบ้านก็ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ตามโอกาสอันควรเล็กๆ น้อยๆ มาตลอด นับแต่ การเปลี่ยนหลังคาสังกะสี เป็นหลังคากระเบื้อง-เปลี่ยนโครงสร้างหลังคา-ขยายระเบียงโดยรอบและมุงหลังคาด้วยผ้าบ้าง หญ้าคาบ้าง ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ชั่วคราว ดังที่เห็นในปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2560 นี้ โครงสร้างบางส่วนชำรุดไปมาก จึงปรารภว่าสมควรจะบูรณะซ่อมแซมและต่อเติมให้เป็นการถาวรมั่นคงขึ้น เพื่อประโยชน์แก่พระศาสนา สืบไป

และทางวัดฯ #ไม่มีการทอดผ้าป่าเพื่อการนี้แต่อย่างใด เพียงแค่บอกบุญให้ญาติโยมได้ทราบ ท่านใดมีศรัทธาจะร่วมทำบุญก็ตามแต่ประสงค์ แต่ขอให้ไม่เป็นการลำบากแก่ตน

ดังนั้นจึงขอแจ้งข่าวและบอกบุญมายังสาธุชนให้ทราบ
ขออำนวยพร
วัดพระพุทธโคดมฯ ชัยภูมิ

=====================
สอบถาม/ขอรับใบอนุโมทนาบุญ
ญาติโยมที่ประสงค์จะร่วมทำบุญ
#โครงการบูรณะต่อเติมศาลาวัดพระพุทธโคดมฯ ครั้งนี้ด้วยกัน สามารถสอบถามได้ที่ Inbok หรือ โทร. 088-2013956
Email: buddha_kodom@hotmail.com

หรือ ร่วมบุญทาง #ธนาคารออมสิน สาขาชุมแพ
ชื่อบัญชี กองทุนสร้างวัดพระพุทธโคดมบรมนาถ (ธ)
เลขที่ 02-008185836-5
ขออนุโมทนา สาธุ
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,741


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย