update การทอดกฐินสร้างพระบรมธาตุสวรรณเจดีย์ ณ.วัดป่าสักเรไร จ.อุตรดิตถ์

 omiomi    8 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนา กับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมทำมหากุศล ทอดกฐิน ณ วัดป่าสักเรไร เมื่อ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา
***มีภาพบรรยากาศในงานมาให้ทุกท่านไ้ด้ชื่นชมด้วยนะคะ****
***หากผู้มีจิตศรัทธาต้องการร่วมสร้างมหากุศลสร้างพระบรมธาตุสุวรรณเจดีย์ ติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะ ****


เพื่อสมทบทุนสร้าง พระบรมธาตุสุวรรณเจดีย์ ณ วัดป่าสักเรไร บ้านหัวหาด หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วยทางวัดป่าสักเรไร และคณะศรัทธา มีความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา จึงได้พร้อมใจกันจัดสร้างพระบรมธาตุสุวรรณเจดี เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขนาดรอบองค์ฐานพระธาตุ 19x19 เมตร ความสูงขององค์พระธาตุประมาณ 15 เมตร ซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างประมาณ 2,500,00.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เริ่ีมดำเนินการจัดสร้างตั้งแต่ปี 2551
ฉะนั้นจึงขอบอกบุญมหากุศลนี้ มายังคณะศรัทธา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 53 เพื่อจักได้รวบรวมจตุปัจจัย ร่วมสร้างพระบรมธาตุสุวรรณเจดีย์ ให้แล้วเสร็จ เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา ให้สาธุชนไว้เป็นที่สักการบูชาสืบต่อไป

**ร่วมทำบุญมหากุศลครั้งนี้ ** ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุตรดิตถ์ ชื่อบัญชี บัญชีเงินก่อสร้างวัดป่าสักเรไร เลขที่บัญชี 048-2-70398-1

**สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระอาจารย์ทวีป อธิวโร โทร. 08-2400-8941
ภาพต้นกฐินที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำบุญ


ต้นกฐิน (ต่อ)


พระอาจารย์ทวีป อธิวโร รับผ้ากฐินจากผู้มีจิตศรัทธา


พิธีการทอดกฐิน


เครื่องบวงสรวง หน้าพระบรมธาตุ (ภาพ ณ ปัจจุบัน)


เครื่องบวงสรวง (ต่อ) บายศรีที่จัดไว้อย่างวิจิตรงดงาม


พิธียกฉัตร


พระอาจารย์ทวีป อธิวโร


  3,674 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย