มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญทุกท่านร่วมเรียนและปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น

 นานา    9 ธ.ค. 2554

วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญทุกท่านร่วมเรียนและปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น
กับพระอาจารย์อาทิตย์ อาธิปุญโญ
จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
สถานที่ ศาลาปันมี มูลนิธิบ้านอารีย์
  3,234 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย