มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญทุกท่านร่วมเรียนและปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น

      9 ธ.ค. 2554

วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญทุกท่านร่วมเรียนและปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น
กับพระอาจารย์อาทิตย์ อาธิปุญโญ
จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
สถานที่ ศาลาปันมี มูลนิธิบ้านอารีย์


3,646


• วัดตานีนรสโมสร


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย