เชิญทุกท่านร่วมเรียนอภิธรรมเบื้องต้น โดยพระครูสมุห์ทวี เกตุธมฺโม
 textbaanaree   14 พ.ค. 2555

วันนี้ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 17.30 - 19.30 เชิญทุกท่านร่วมเรียนอภิธรรมเบื้องต้น โดยพระครูสมุห์ทวี เกตุธมฺโม พระอาจารย์ประจำอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กิจกรรมทุกวันจันทร์)
 เปิดอ่านหน้านี้  3336 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย