เชิญทุกท่านร่วมเรียนอภิธรรมเบื้องต้น โดยพระครูสมุห์ทวี เกตุธมฺโม

 textbaanaree     14 พ.ค. 2555

วันนี้ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 17.30 - 19.30 เชิญทุกท่านร่วมเรียนอภิธรรมเบื้องต้น โดยพระครูสมุห์ทวี เกตุธมฺโม พระอาจารย์ประจำอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กิจกรรมทุกวันจันทร์)


3,840


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย