รูปภาพ คอนเสิร์ตจีวันแบนด์ “น้ำท่วมเมือง แต่น้ำไม่ท่วมปาก” วันที่ 18 ธ.ค. 54

 yajai    3 ธ.ค. 2554

===> แจ้งเปลี่ยนเวลาจากเดิมเวลา 13.00 - 17.00 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 12.00 - 17.00 น. <===

ขอเชิญกัลยาณมิตร ผู้ประสบภัยและไม่ประสบภัยร่วมงาน

Music & Talk
จีวันแบนด์

ฟรีคอนเสิร์ต “น้ำท่วมเมือง แต่ไม่ท่วมปาก”

เมื่อมีปัญหาอย่าเพิ่งถอดใจ เมื่อประสบภัยอย่าทอดทิ้งธรรม
กับ พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ และพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุรโณ
และกัลยาณมิตร ผู้อยู่ในเหตุการณ์ ส.ว. รสนา โตสิตระกูล ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
อาจารย์ผานิต กันตามระ อาจารย์ ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง มาดามตวง อุบลรัตน์ ช่อธีระพฤกษ์
คุณมีสุข แจ้งมีสุข คุณอิสริยา คูประเสริฐ
คุณปู่ธำรงค์ ธรรมเกษม คุณพรชัย ธโนปจัยสิทธิ
น้องมาย เด็กๆจีวัน จูเนียร์ ฯลฯ

ความดีไม่โดนน้ำท่วม คนดีๆจึงมาหลอมรวม
ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00-17.00 น.
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนรถไฟ กรุงเทพฯ
สำรองที่นั่งด่วน 089-141-1331

จัดเพื่อใช้ “ธรรมะ” ดูแลกายและใจ น้ำท่วมครั้งนี้สอนอะไรเราบ้าง
และจากนี้เราจะเตรียมตัว เตรียมใจ ต้อนรับกันอย่างไรดี
ทำใจเบาๆ สบายๆ แล้วมาเจอกัน ร่วมรับฟังบทเพลงเพื่อสร้างจิตสำนึก ของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และกระตุกต่อมศีลธรรม การมีหน้าที่พลเมือง

รายได้ทั้งหมดเข้ากิจกรรม “น้ำไม่ท่วมปาก” เพื่อสัญจรช่วยเหลือผู้ประสบภัย หลังวิกฤตน้ำท่วม


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: กลุ่มศิลปะเปิดจิต คุณติ่ง 087-595-5619 / คุณก้อย 086-563-3335
Email: [url][url][url][url][url]tortow2005@yahoo.com[/url[/url[/url[/url[/url]]]]] / www.g-oneband.com
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
แผนที่ "หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนรถไฟ"ที่มา : http://www.bia.or.th/fileuploads/Map-BIA.jpg


• "ศีลเกิดแต่เมตตา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• ศีลข้อ ๕ แม้ไม่เจตนาละเมิดก็ผิด : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• บอกบุญ

• หยุดคิดปรุงแต่งได้เมื่อไร โลกเก่าที่น่าระอาก็หายไปทันที โลกใหม่ที่ผ่องใสปรากฏ

• ๒.ปางมหาภิเนษกรมณ์

• อริยสัจ 4

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย