ขอเชิญร่วมบุญกฐินพระราชทาน ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 13-11-64

 socoman    26 มิ.ย. 2564

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๔ ในงาน พระกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทำนุบำรุงพระอารามวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร รวมถึงเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

กล่องรับบริจาคได้ทุกสาขาของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

โอนเข้าบัญชีกระแสรายวันเลขที่ ๔๖๗-๑-๐๗๙๗๙-๘ ชื่อบัญชี วัดป่าเลไลยก์วรวิหารเพื่อกฐินพระราชทาน ทีเอ็มบีธนชาต ๒๕๖๔

Scan QR Code :ตามรูปประกาศ
  3,679 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย