ขอเชิญร่วมการปฏิบัติสมาธิแนวอายตนะวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดย พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย

 dhammanews  

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรม "อายตนะวิปัสสนากัมมัฏฐาน"
โดย พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย

ในวันที่ 16-18 ธันวามคม 2554
ณ ศูนย์ล้างพิษทางอารมณ์ อาคารว่องวานิชพลาซ่า
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

*ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง โทร 053-290099

*หมายเหตุ* สนับสนุนค่าใช้จ่ายโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม---------------------------------------------------------------------

การปฏิบัติสมาธิแนวอายตนะวิปัสสนากัมมัฏฐาน

อายตนะวิปัสสนากัมมัฏฐาน คือ การใช้อายตนะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญวิปัสสนา เมื่อทำจิตใจให้เกิดความสะอาด สว่าง สงบ เป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์ของใจแล้ว จะเห็นว่าจิตเป็นสุขมาก ยิ่งลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเกิดความสุข แต่ปัญญาไม่ได้เกิด เพราะไปติดสุขข้างในใจ การปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่หวังผลที่จะให้สุขส่วนเดียว หามิได้ ทุกข์จะไม่พ้น เพราะสุขกับทุกข์อาศัยต่อเนื่องกันอยู่ เราควรหาอุบายให้จิตหลุดพ้นจากความสุข ความทุกข์ และอารมณ์ทั้งปวงโดยวิธีวิปัสสนา ให้รู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบอายตนะ ให้สักแต่ว่ารับรู้ อย่าไปสนใจหรือปรุงแต่งสิ่งทั้งหลาย ให้กลายเป็นตัวสุข ทุกข์

เมื่อเราทำดังนี้นานๆ ก็จะเป็นการเจริญวิปัสสนา มีโอกาสที่จะทำให้จิตหลุดพ้น ดวงตาเห็นธรรมได้เช่นเดียวกัน

ขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติแนวอื่น
ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ก้าวหน้า
ผู้ที่ต้องการค้นหาตัวตนที่แท้จริง
ผู้ที่ต้องการพัฒนาจิต
ผู้ที่มีโรคกรรมโรคเวร
ผู้ที่มีประสบการณ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ผู้ที่เคยปฏิบัติสมาธิแล้วพบเจอกับสิ่งแปลกประหลาด
ผู้ที่เห็นในสิ่งที่ตามนุษย์มองไม่เห็น
ผู้ที่มีพลังจิตพิเศษ

ลองเข้ามาสัมผัสกับสิ่งที่คุณคิดว่าไม่เคยพบเห็น ไม่เคยคิดว่าจะมีมาก่อนได้ที่
http://www.plarnkhoi.com/

...
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

3,737


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย