ภาพงานทำบุญเททองหล่อพระอัครสาวกซ้าย-ขวาและงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีสร้างอุโบสถวัดสิริมงคล

 prochzi    24 ต.ค. 2554

ตามที่อาตมาภาพได้ประกาศเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมทำบุญสร้างพระอัครสาวกซ้าย-ขวาและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสร้างอุโบสถของวัดสิริมงคล ในวันที่ ๒๒ เดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้ ในการทำบุญครั้งนี้อาตมภาพได้ปัจจัยทั้งหมด ๒๐๐,๐๐๐ บาท หักเป็นค่าเททองหล่อพระอัครสาวกจำนวน ๑๑,๐๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง คงเหลือเงินที่จะนำไปสร้างอุโบสถประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท อาตมาภาพต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับโยมทุก ๆ ท่านที่ได้สละปัจจัยในการร่วมทำบุญกับทางวัดสิริมงคลเป็นอย่างมาก บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการทอดกฐินก็ดี จากการเททองหล่อพระอัครสาวกก็ดี ขอให้โยมทุกท่านได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้จงได้รับเหมือนกันทุก ๆ ท่าน หากโยมท่านใดมีความประสงค์จะอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้แก่บรรดาญาติก็ดี แก่เจ้ากรรมนายเวรก็ดี ให้แก่สรรพสัตว์ก็ดี ขอให้กุศลเหล่านั้นจงเป็นไปตามความประสงค์ของโยมทุกประการ และกุศลผลบุญส่วนหนึ่งจงมาอภิบาลปกป้องคุ้มครองโยมให้พันจากภัย ให้ไกลจากเวร ทุกประการเทอญ
ต่อแต่นี้อาตมาภาพจะได้นำเอารูปภาพที่เกิดขึ้นมาให้โยมทุกท่านได้ชมกันนะครับ


๒ รูปนี้เป็นหุ่นดินเหนียวที่ปั้นอยู่ในโรงงานหล่อกุลวัฒนา ความสูงของพระอัครสาวกทั้ง ๒ องค์ สูง ๑.๑๐ เชนติเมตร


พระอัครสาวกที่ปั้นนั้นอยู่ในท่าประนมมือซึ่งแตกต่างจากรูปต้นฉบับที่อาตมาภาพนำมาโพสนะครับ เมื่อทำการปั้นขี้ผึ้งและพอกดินเรียบร้อยก็นำขึ้นรถมาตั้งไว้ในวัดสิริมงคลเพื่อทำการเผาหุ่น


เจ้าหน้าที่ของทางโรงงานกำลังจะเอาหุ่นของพระอัครสาวกลงจากรถ

รูปนี้กำลังยกหุ่นขึ้นเพื่อกลับด้านโดยเอาหัวลงต่อจากนั้นก็ทำการก่ออิฐล้อมและเผา การเผานั้นใช้เวลาหลายชั่วโมง สังเกตุได้ว่าเริ่มเผาเวลาประมาณ ๔ โมงเย็นของวันศุกร์ไปเสร็จสิ้นการเผาในเวลา ๐๒.ของวันเสาร์


สำหรับในช่วงกลางคืนของวันศุกร์นั้นทางวัดได้นิมต์พระสงฆ์จำนวน ๑๗ รูปมาเจริญพระพุทธมนต์สะเดาะห์เคราะห์โดยได้นำแผ่นทองเหลืองที่โยมรับเป็นเจ้าภาพและร่วมบริจาคมาให้พระสงฆ์เจริญพระพุทธต์เหมือนหนึ่งว่าเป็นการเสดาะเคราะห์ให้แก่โยมทุกท่าน

รูปที่ผ่านมาเป็นการเจริญพระพุทธมนต์ในคืนวันศุกร์ ส่วนในเวลา๐๖.๐๐ นของวันเสาร์เริ่มมีการหลอมทองเหลือง


เช้านี้อากาศหนาวและมีหมอกตกลงมากมายครับ ที่เห็นเป็นกระสอบ ๆ นั้นคือถ่านที่ใช้ในการหลอมทองเหลืองครับผม


พอถึงเวลา ๐๙.๐๐ น ก็มีการเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่จะเททองหล่อ

หลังจากเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นการถวายกฐิน เมื่อเสร็จพิธีทอดกฐินแล้วจึงได้มีการเททองหล่อพระอัครสาวกในเวลา ๑๐.๑๙ น ครับ

ในเวลาเย็นของวันเสาร์พระ-เณรของวัดช่วยกันแกะแบบออกเพื่อดูว่า การเททองเป็นอย่างไรบ้าง


ปรากฏว่าการสมบูรณ์ไม่มีตำหนิหรือเสียหายแต่อย่างใด จากนี้ไปก็จะส่งให้ทางช่างนำไปขัดและตกแต่ง หลังจากนั้นก็จะนำมาประดิษฐานในอุโบสถต่อไป
  3,622 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย