วัดพระธรรมกาย จัดงานวันวิสาขบูชา ฉลองพุทธยันตี 2,600 ปี

 DMCnews    5 มิ.ย. 2555

4 มิ.ย. 55 วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี จัดงานวันวิสาขบูชา บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉลองพุทธยันตี 2,600 ปี เริ่มตั่งแต่
เวลา 06.30 น. มีพิธีตักบาตร พระจำนวน 1,000 กว่ารูป
เวลา 08.000 น. สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
เวลา 09.30 น. ปฎิบัติธรรม
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
เวลา 11.00 น. กล่าวคำถวายหลังคาสภาธรรมกายสากล กล่าวถวาย ภัตตาหารเป็นสังฆทาน
เวลา 13.30 น. ปฎิบัติธรรมรอบบ่าย
เวลา 14.30 น. สักการะมหาอัฐธาตุคุณยายอาจารย์
สามเณร 12 รูป บวชอุทิศชีวิต
เวลา 15.30 น. อัญเชิญมหารัตนอัฐธาตุคุณยายประดิษฐานวิหารคุณยายอาจารย์
เวลา 17 .00 น ปฏิบัติธรรม
เวลา 19.00 น จุดโคม เวียนประทักษิณรอบโบสถ์ถวายเป็นพุทธบูชา
เวลา 20.00 น. จุดพลุถวายเป็นพุทธบูชา
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,724 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย