ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถวัดสว่างอารมณ์ หมู่ 6 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

 pmprasert2520    4 เม.ย. 2555

เนื่องจากทางวัดสว่างอารมณ์ หมู่6 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ได้จัดสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น
แทนหลังเดิมที่ทรุดโทรมมีอายุมาประมาณเกือบร้อยปีได้เสื่อมสถาพลงทำให้ปฏิบัติ
กิจของสงฆ์ได้ไม่สะดวกนัก จึงขอเชิญผู้ใจบุญรวมกันสร้างอุโบสถหลังใหม่ด้วยกัน
โดยติดต่อที่อาตมา พระมหาประเสริฐ เตชสีโล บางข่า 085-195-9625 หรือ
โอนเงินได้ที่ชื่อบัญชี พระประเสริฐ เตชสีโล เลขบัญชี 524-2-11080-5 ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดองค์พระปฐเจดีย์ เป็นบัญชี ตัวแทนเปิดรับบริจาคให้กับทางวัด [url]ps_1_club@hotmail.com[/url]
ซึ่งตอนนี้ลุล่วงไปแล้วกว่า 80% แล้วแต่ยังขาดปัจจัยในการก่อสร้าง

(หมายเหตุ) " ว่าบัญชีวัดโอนไม่ได้หรือ เพราะบัญชีวัดมีกรรมการดูแลอยู่ไม่สามารถ ถอนเงินในบัญชีวัดออกมาได้ ถอนทำไม เพื่ออะไร ไปใช้อะไร ถอนไปเท่าไร ต้องหามาใช้เท่าที่ถอนไป "

อาตมา พระมหาประเสริฐ เตชสีโล บางข่า เป็นตัวแทนของผู้มีจิตศรัทธา นำกองบุญกองกุศลโดยตั้งเป็นกองผ้าป่าไปถวายให้กับทางวัดสว่างอารมณ์ คือได้บุญสร้างพระอุโบสถและกองบุญผ้าป่าสามัคคี หรือ 2 in 1 ทำบุญครั้งเดียวได้สองเท่า

http://www.youtube.com/watch?v=O0kjA8wjLAE


http://www.youtube.com/watch?v=_fqsdAJPKO8

พระครูโสภณสาโรภาส (อาจารย์ไก่ บางข่า ) เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
พระครูสมุห์บัณลือศักดิ์ ปิยสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
พระมหาประเสริฐ เตชสีโล บางข่า วัดพระปฐมเจดีย์ฯ
คณะสงฆ์วัดสว่างอารมณ์ และ วัดพระปฐมเจดีย์ฯ

เป็นประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์


นายสุภาพ ภิรมย์พูล กำนัน ต.นราภิรมย์
นายสยาม แจ่มกระจ่าง นายก อ.บ.ต. ต.นราภิรมย์
นายประสาร บางข่า ไวยาวัจกรวัดสว่างอารมณ์
นายสมยศ จันทร์แก้ว กรรมการฝ่ายร้านค้า
ผู้ช่วยกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ผู้ช่วยสมาชิก อ.บ.ต.
คณะกรรมการวัดสว่างอารมณ์ พร้อมด้วยชาวบ้านคลองสว่างอารมณ์

เป็นประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส


ปี 2555 จบงานประจำปีแล้ว แต่ยังเปิดรับบริจาคตามศรัทธาเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถจนกว่าจะฝังลูกนิมิต ในปี 2557

กำหนดทอดผ้าป่าในงานประจำปีวัดสว่างอารมณ์ วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ แรกของเดือนเมษายนของทุกปี


เจ้าภาพเปิดผ้าคลุมลูกนิมิต (เปิดงาน) ลูกละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพทองปิดลูกนิมิตหีบละ ๑,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพดอกไม้วันละ ๑๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพอาหารในโรงครัว (ถวายภิกษุสามเณรและให้คนงาน) มื้อละ ๒๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพข้าวสารกระสอบๆละ ๑,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพน้ำดื่มวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพทอดผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กองๆละ ๒๐ บาท
เจ้าภาพน้ำมันเติมเครื่องยนต์ปั่นไฟ ๒๐๐ลิตรๆ ๓๒ บาท ถังละ ๖,๔๐๐ ณ ราคาปัจจุบัน ใช้จำนวนมากตลอดงาน


ทำบุญตามกำลังศรัทธา อายุ วรรณะ สุขะ พละ

อย่าดูถูกเงินบาทเดียวว่าไม่มีค่า ศรัทธาและน้ำใจของคนนั้นมีค่ายิ่ง


โอนเงินได้ที่ชื่อบัญชี พระประเสริฐ เตชสีโล เลขบัญชี 524-2-11080-5 ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดองค์พระปฐเจดีย์ หรือมาด้วยตนเอง

งบประมาณในการก่อสร้าง กว่า 30 ล้านบาทเศษ โดยมีผู้จองเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างกับทางวัดตามกำลังศรัทธาโดยมีหมายกำหนดการฝังลูกนิมิต ประมาณ ปี 2557

http://www.youtube.com/watch?v=O0kjA8wjLAE&feature=youtu.be
โอนเงินได้ที่ชื่อบัญชี พระประเสริฐ เตชสีโล เลขบัญชี 524-2-11080-5 เงินฝากออมทรัพย์ (Savings Deposits) ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดองค์พระปฐเจดีย์ เป็นตัวแทนบัญชีทองคำหาค่ามิได้เปิดรับบริจาคให้กับทางวัด

(หมายเหตุ) " ว่าบัญชีวัดโอนไม่ได้หรือ เพราะบัญชีวัดมีกรรมการดูแลอยู่ไม่สามารถ ถอนเงินในบัญชีวัดออกมาได้ ถอนทำไม เพื่ออะไร ไปใช้อะไร ถอนไปเท่าไร ต้องหามาใช้เท่าที่ถอนไป " ไม่สามารถถอนนำมาตั้งกองผ้าป่าได้ ข้อมูลการโอนเข้าบัญชีจะถูกบันทึกโดยธนาคาร ทุกครั้งไป

อาตมา พระมหาประเสริฐ เตชสีโล บางข่า เป็นตัวแทนบัญชีทองคำของผู้มีจิตศรัทธา นำกองบุญกองกุศลโดยตั้งเป็นกองผ้าป่าไปถวายให้กับทางวัดสว่างอารมณ์ คือได้บุญสร้างพระอุโบสถและกองบุญผ้าป่าสามัคคี หรือ 2 in 1 ทำบุญครั้งเดียวได้สองเท่าเส้นทาง มาวัดสว่างอารมณ์ หมู่6 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 วัดอยู่กลางทุ่งนา


เส้นศาลยา วัดมะเกลือ วัดเวฬ(หลวงพ่อสำเนียง) ก่อนถึงวัดนราภิรมย์ 50 เมตรเลี้ยวขวาข้ามคลองตรงไป 6กิโล แล้วมีป้ายบอกทางไปวัดสว่างอารมณ์


เส้นบางเลน - นพวงศ์ หรือ บางเลน-ลาดหลุมแก้ว เข้าปากทางคลองพระพิมล ถึงวัดยอดพระพิมล เลี้ยวขวาเข้าถนนคลอง 10ศอก ปากทางไป 10 กิโล วิ่งไปจะมองเห็นวัดทางขวามือ


เส้นวัดบางพระ(หลวงพ่อเปิ่น) ถึงหน้าวัดนราภิรมย์ เลี้ยวขวา 50 เมตร เลี้ยวซ้ายข้ามคลองตรงไป 6 กิโล แล้วมีป้ายบอกทางไปวัดสว่างอารมณ์


เส้นอำเภอไทรน้อย - บางบัวทอง ถึงวัดไทรใหญ่เลี้ยวขวาตรงโรงเรียนไทรน้อย ข้ามสะพานคลองทวีวัฒนาเลี้ยวซ้าย วิ่งไปจะมองเห็นวัดทางขวามือ อ.ไทรน้อยห่างจากวัด 6 กิโลเจ้าภาพเปิดผ้าคลุมลูกนิมิต (เปิดงาน) ลูกละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพทองปิดลูกนิมิตหีบละ ๑,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพดอกไม้วันละ ๑๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพอาหารในโรงครัว (ถวายภิกษุสามเณรและให้คนงาน) มื้อละ ๒๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพข้าวสารกระสอบๆละ ๑,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพน้ำดื่มวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพทอดผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กองๆละ ๒๐ บาท
เจ้าภาพน้ำมันเติมเครื่องยนต์ปั่นไฟ ๒๐๐ลิตรๆ ๓๒ บาท ถังละ ๖,๔๐๐ ณ ราคาปัจจุบัน ใช้จำนวนมากตลอดงาน


ทำบุญตามกำลังศรัทธา อายุ วรรณะ สุขะ พละ

อย่าดูถูกเงินบาทเดียวว่าไม่มีค่า ศรัทธาและน้ำใจของคนนั้นมีค่ายิ่ง


http://www.youtube.com/watch?v=O0kjA8wjLAE&feature=youtu.be


  3,193 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย