ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐิน-สร้างศาลาธรรมสังเวช-14 พย 53 วัดลาดไพจิตร ปราจีนบุรี

 kittipongc    

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านครับ ทางวัดต้องการสร้างศาลาธรรมสังเวช ตอนนี้ได้ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่ยังสร้างไม่เสร็จเนื่องจากทางวัดยังขาดปัจจัยอยู่มาก จึงอยากให้พี่น้องมาร่วมกันทำบุญนะครับปัจจัยที่ร่วมบริจาคได้สร้างประโยชน์ทุกบาท ทุกสตางค์แน่นอนครับ


กำหนดการงานบุญทอดกฐิน สร้างศาลาธรรมสังเวช วัดลาดไพจิตร ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2553
โดย หลวงพ่อพระสัมฤทธิ์ สุจิตโต(เจ้าอาวาส) ธ.กรุงไทย สาขา กบินทร์บุรี 233-1-59237-3

อานิสงส์สร้างศาลา
......นันทิยะได้ถวายศาลาแก่พระบรมศาสดาความว่านันทิยะเป็นมหาทานบดี
สร้างวิหารที่ป่าอิสิปตนะพร้อมด้วยเครื่องเสนาสนะแล้วทำมหกรรมการฉลองอย่างมโหฬาร ถวายแก่
พระภิกษุสงฆ์มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานได้หลั่งน้ำทักขิโณทกตกลงเหนือฝ่าพระ
หัตถ์พระบรมศาสดาในขณะนั้นปราสาทอันเป็นทิพย์สำเร็จแล้วด้วยแก้ว ๗ ประการ ใหญ่ ๑๒ โยชน์
สูง ๑๗ โยชน์เพรียบพร้อมไปด้วยนางเทพธิดา ก็อุบัติขึ้นในเทวโลกรอคอยนันทิยะอยู่ “กาลํ กตฺวา”
ครั้นนันทิยะสิ้นชีพทำลายขันธ์แล้ว ก็ได้ไปเสวยสมบัติในเทวโลกอันรอคอยอยู่นั้นมีนามปรากฏว่า
นันทิยะเทพบุตรบริโภคทิพย์สมบัติ อันมีนางฟ้าเป็นบาทบริจาริกาแวดล้อมบำเรออยู่ทุกทิพราตรีกาล
สุขเกษมสำราญอยู่ในทิพย์วิมานนั้นอย่างไม่มีเวลาสร่างซา


 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,753 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย