ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสูบน้ำ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

 phraedhammajak    4 ต.ค. 2561

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง ราคา 11,900 บาท
สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร เลขที่ 1 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร 089 2137759
เนื่องจากเครื่องสูบน้ำที่ใช้สูบน้ำจากแท้งค์น้ำที่เก็บไว้ไหล่เขาขึ้นมาใช้บนสำนัก ใช้ ตามกุฏิห้องพักเกิดเสีย ซ่อมแล้วซ่อมอีก ก็ยังไม่ดี ทางสำนักจึงอยากจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่ดีแต่ด้วยปัจจัยต้องมีค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ จึงอยากจะประกาศข่าวบุญด่วน บุญน้ำไหล แจ้งข่าวบุญให้กับญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา อยากได้บุญช่วยพระเณร และผู้ปฏิบัติธรรมได้สะดวกเรื่องน้ำใช้ จึงขอประกาศรับเจ้าภาพถวายเครื่องสูบน้ำ ปั้มน้ำ ราคาประมาณ 12,500 บาท เพื่อจะได้ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำใช้ภายในสำนักปฏิบัติธรรมได้สะดวก เวลาเครื่องเสีย พระเณรต้องวิ่งขึ้นวิ่งลง ขึ้นเขาลงเขาไปดู

อนุโมทนาท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสูบน้ำ ปั้มน้ำอัตโนมัติ เพื่อสูบน้ำจากไหลเขาขึ้นไปให้พระเณร ผู้ปฏิบัติธรรมได้ใช้บนเขาได้สะดวก เครื่องสูบน้ำจำนวน 1 เครื่อง ราคา ประมาณ ราคา 11,900 บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ พระอาจารย์กฤษกร กิตติปญโญ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร เลขที่ 1 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร 089 2137759
หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น

หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
เนื่องจากสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร เป็นสำนักสงฆ์ที่อยู่บนเขา ต้องสูบน้ำจากที่ต่ำขึ้นมาใช้ จึงต้องมีระบบน้ำ มีเครื่องสูบน้ำหลายช่วง ตอนนี้เครื่องสูบน้ำได้จากไหลเขาได้เสียไป จึงประกาศข่าวบุญให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่มีกำลังบุญ ได้ร่วมบุญในครั้งนี้


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงให้ความสำคัญกับการทำบุญถวายน้ำแด่พระภิกษุสงฆ์มาก และหากเราศึกษาจาก อรรถกถา ขุททกนิกาย เปตวัตถุ จูฬวรรคที่ 3 สานุวาสีเถรเปตวัตถุ เราจะพบว่า...
พระพุทธเจ้าถึงกับให้พระอานนท์ไปบอกกับสามเณรรูปหนึ่งว่า ให้ไปทำบุญตักน้ำดื่มใส่หม้อไว้ให้เต็ม เพื่อให้พระภิกษุได้ฉันเป็นประจำสม่ำเสมอ เนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นด้วยญาณทัศนะว่า สามเณรรูปนี้ เป็นผู้มีบุญน้อยมาก ทำให้กลายเป็นเด็กเร่ร่อน อดๆ อยากๆ ไม่มีจะกิน เนื่องจากไม่เคยทำบุญกุศลไว้เลย หนำซ้ำในอดีตชาติยังทำกรรมหนักไว้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ชื่อ “สุเนตต์” จนตกนรกหมกไหม้ยาวนานถึง 84,000 ปี และไปเกิดเป็นเปรตผู้หิวโหยทนทุกข์ทรมานมาหลายชาติ
แต่พอสามเณรได้เติมบุญให้ตัวเองตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำ ด้วยอานิสงส์นี้ เลยส่งผลให้มีคนยอมมาถวายเครื่องบริโภค จนทำให้สามเณรมีความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วสามารถบวชพระบรรลุอรหันต์ได้ในที่สุด
เมื่อบรรลุธรรมแล้ว ญาติทั้ง 500 ของท่านที่ไปเกิดเป็นเปรตอดๆ อยากๆ ก็มาขอส่วนบุญ ซึ่งท่านก็ทำบุญทุกบุญอุทิศไปให้ จนเปรตมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีบ้านมีเรือนอยู่แต่ยังขาดน้ำดื่ม ด้วยเหตุนี้..พวกเปรตญาติจึงมาบอกให้ท่านช่วยอีก ท่านจึงทำบุญโดยการตักน้ำไว้ให้เต็มธรรมกรก เพื่อถวายสงฆ์ที่มาจากสี่ทิศ แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกเปรตญาติอีก เลยทำให้เปรตมีน้ำดื่มน้ำใช้ขึ้นมาทันที

การถวายน้ำดื่มน้ำใช้ไว้ในพระพุทธศาสนา ถือเป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก เพราะถ้าไม่ใช่บุญใหญ่ หรือเป็นบุญที่มีความสำคัญแล้ว ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงทรงแนะนำให้ทำ!!!
อีกทั้งบุญจากการถวายน้ำแด่พระภิกษุนี้ ยังช่วยพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ไปเกิดเป็นเปรตให้พ้นทุกข์อีกด้วย
ดังนั้น..ให้เราปลื้มปีติเถิด ที่จะได้ทำบุญค่าน้ำ ถวายน้ำฉัน-น้ำใช้ให้กับวัดเถิด เพราะการถวายน้ำ เท่ากับเราต่อชีวิตให้พระ ต่อชีวิตให้สามเณร ซึ่งเท่ากับต่อชีวิตให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไป...
ฉะนั้น วันวิสาขบูชานี้..มาร่วมทำบุญถวายค่าน้ำ ค่าไฟ บำรุงวัด กับวัดที่ท่านเลื่อมใสศรัทธา เพื่อเอาบุญใหญ่ให้กับตัวท่านเองและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วกัน...


• อานิสงส์ของพุทธบูชา

• ดนตรีบำบัดหัวใจและหลอดเลือด 🌿 ดนตรีที่สงบ ฟื้นฟูระบบประสาท ทำให้ผ่อนคลาย

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• แสงเพลิงสุดท้าย (the Final Flame)

• เพลงยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ไพเราะมาก)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย