งานบุญนี้ด่วนจะจ่ายค่าเก็บพื้นที่ 10 GB.เก็บไฟล์ธรรมะ ในเดือนมกราคม นี้

 somrak    9 ม.ค. 2556

งานบุญนี้ด่วนจะจ่ายค่าเก็บพื้นที่ 10 GB.เก็บไฟล์ธรรมะ ในเดือนมกราคม นี้


เนื่องจากอาตมภาพได้เช่าพื้นที่เพื่อจัดทำเว็บและเก็บไฟล์ธรรมะต่างๆเพื่อเผยแผ่ธรรมะในช่วงที่ผ่านมาได้เช่าไว้2 ปี ปีละ 2500 บาทบัดนี้ครบกำหนดชำระแล้ว


จึงมีความประสงค์จะรับสายธารศรัทธาจากญาตโยมที่เคยคิดว่าได้ประโยชน์จากเว็บwww.phrasomrak.com และ www.romdham.com และได้ดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆจากเว็บไซต์ดังกล่าวอยากจะร่วมสนับสนุนเว็บในครั้งนี้โดยร่วมบุญตามกำลังศรัทธาหรือจะเป็นเจ้าภาพ1 ปีๆ ละ 2500 บาทจะกี่ปีก็ได้


ร่วมบุญผ่านธนาคาร(ไม่เกินวันที่ 30 ม.ค. 56นี้เท่านั้น)

ธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์)
สาขาศีขรภูมิ
ชื่อบัญชีพระสมรัก ญาณธีโร
บัญชีเลขที่ 331-0-12684-6


เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง 0862602702 หรือส่งอีเมล์แจ้งชื่อท่านs omrak43@hotmail.com


ขอบุญกุศลที่ท่านได้ทำแล้วจงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ขอให้ได้มนุษย์สมบัติขอให้ได้สวรรค์สมบัติขอให้ได้นิพพานสมบัติจะนึกประสงค์สิ่งใดขอจงสมปรารถนาทุกประการอันว่า โรคภัยไข้เจ็บความยากจนค่นแค้นและคำว่า "ไม่มี"ขออย่าให้ท่านและครอบครัวประสบพบเลยฯ


ประกาศข่าวงานบุญโดย
พระสมรัก ญาณธีโร
0862602702
http://www.phrasomrak.com
http://www.romdham.com

ปล.สามารถนำข่าวงานบุญไปประชาสัมพันธ์ต่อได้
คิดเป็นรายละเอียดการจ่าย ค่าเช่าพื้นที่และวิทยุออนไลน์ ดังนี้

1.ค่าเช่าพื้นที่ทำเว็บและและเก็บข้อมูล 10 G ราคาต่อปี 2500 บาท
2.ค่าวิทยุออนไลน์ ราคาต่อปี 700 บาท

รวมทั้งสิ้น 3200 บาท ต่อปี

ตอนนี้มีผู้ร่วมบุญมาแล้ว 2498 บาท
ยอด ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 16.29 น.

เจริญพรมาเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
0862602702


รายนามผู้ร่วมบุญสนับสนุนจ่ายค่าพื้นที่เว็บ

1.08/01/55 Mr.weerayut ร่วมบุญ 500 บาท
2.08/01/55 พญ.นฤมล จินตพัฒนากิจ ร่วมบุญ 1000 บาท
3.09/01/55 คุณโยม ณัฏฐ์ภิชา กฤษณะประยูร ร่วมบุญ 500 บาท
4.09/01/55 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
5.09/01/55 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 39 บาท
6.10/01/55 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 500 บาท
7.10/01/55 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 109 บาท
8.10/01/55 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 200 บาท
9.10/01/55 คุณโยม จารุวรรณ ร่วมบุญ 200 บาท
10.13/01/55 คุณโยม ลูกโป่ง ร่วมบุญ 800 บาท


รวมเป็นเงิน 3498 บาท
คิดเป็นปีที่เช่า 1.09 ปี

รายชื่อผิดพลาดประการใด โปรดแจ้ง
Somrak43@hotmail.com

0862602702รายนามผู้ร่วมบุญสนับสนุนจ่ายค่าพื้นที่เว็บ


1.08/01/56 Mr.weerayut ร่วมบุญ 500 บาท
2.08/01/56 พญ.นฤมล จินตพัฒนากิจ ร่วมบุญ 1000 บาท
3.09/01/56 คุณโยม ณัฏฐ์ภิชา กฤษณะประยูร ร่วมบุญ 500 บาท
4.09/01/56 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
5.09/01/56 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 39 บาท
6.10/01/56 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 500 บาท
7.10/01/56 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 109 บาท
8.10/01/56 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 200 บาท
9.10/01/56 คุณโยม จารุวรรณ ร่วมบุญ 200 บาท
10.13/01/56 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 800 บาท
11.13/01/56 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
12.15/01/56 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 200 บาท
13.15/01/56 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
14.17/01/56 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 40 บาท


ยอดผู้ร่วมบุญ ณ วันที่ 18 ม.ค. 56 เวลา 11.39 น.
รวมเป็นเงิน 3,898 บาท
คิดเป็นปีที่เช่า 1.21 ปี

รายชื่อผิดพลาดประการใด โปรดแจ้ง
Somrak43@hotmail.com

0862602702


15.18/01/56 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 200 บาท
16.18/01/56 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 150 บาท

ยอดผู้ร่วมบุญ ณ วันที่ 21 ม.ค. 56 เวลา 14.59 น.
รวมเป็นเงิน 4,248 บาท
คิดเป็นปีที่เช่า 1.32 ปี

รายชื่อผิดพลาดประการใด โปรดแจ้ง
Somrak43@hotmail.com

0862602702ยอดผู้ร่วมบุญ ณ วันที่ 28 ม.ค. 56 เวลา 20.19 น.
รวมเป็นเงิน 7,317 บาท
คิดเป็นปีที่เช่า 2.28 ปี15.18/01/56 คุณโยม arjeam ร่วมบุญ 200 บาท
16.18/01/56 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 150 บาท
17.23/01/56 คุณโยม marry_sweetie 100 บาท
18.25/01/56 คุณโยมมะลิ-นิธิมา ร่วมบุญ 579 บาท
19.25/01/56 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 1990 บาท
20.27/01/56 คุณโยม sindhus ร่วมบุญ 100 บาท
21.28/01/56 คุณโยม วรินทร์ แซ่น้าและสมโชค รมย์รื่น ร่วมบุญ 200 บาท
22.28/01/56 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท

ยอดผู้ร่วมบุญ ณ วันที่ 29 ม.ค. 56 เวลา 20.19 น.
รวมเป็นเงิน 7,317 บาท
คิดเป็นปีที่เช่า 2.28 ปี

รายชื่อผิดพลาดประการใด โปรดแจ้ง
Somrak43@hotmail.com

0862602702

ลิงค์รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=90:10-gb&catid=10&Itemid=8


  3,267 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย