งานบุญนี้ด่วนจะจ่ายค่าเก็บพื้นที่ 10 GB.เก็บไฟล์ธรรมะ ในเดือนมกราคม นี้

 somrak    9 ม.ค. 2556

งานบุญนี้ด่วนจะจ่ายค่าเก็บพื้นที่ 10 GB.เก็บไฟล์ธรรมะ ในเดือนมกราคม นี้


เนื่องจากอาตมภาพได้เช่าพื้นที่เพื่อจัดทำเว็บและเก็บไฟล์ธรรมะต่างๆเพื่อเผยแผ่ธรรมะในช่วงที่ผ่านมาได้เช่าไว้2 ปี ปีละ 2500 บาทบัดนี้ครบกำหนดชำระแล้ว


จึงมีความประสงค์จะรับสายธารศรัทธาจากญาตโยมที่เคยคิดว่าได้ประโยชน์จากเว็บwww.phrasomrak.com และ www.romdham.com และได้ดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆจากเว็บไซต์ดังกล่าวอยากจะร่วมสนับสนุนเว็บในครั้งนี้โดยร่วมบุญตามกำลังศรัทธาหรือจะเป็นเจ้าภาพ1 ปีๆ ละ 2500 บาทจะกี่ปีก็ได้


ร่วมบุญผ่านธนาคาร(ไม่เกินวันที่ 30 ม.ค. 56นี้เท่านั้น)

ธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์)
สาขาศีขรภูมิ
ชื่อบัญชีพระสมรัก ญาณธีโร
บัญชีเลขที่ 331-0-12684-6


เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง 0862602702 หรือส่งอีเมล์แจ้งชื่อท่านs omrak43@hotmail.com


ขอบุญกุศลที่ท่านได้ทำแล้วจงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ขอให้ได้มนุษย์สมบัติขอให้ได้สวรรค์สมบัติขอให้ได้นิพพานสมบัติจะนึกประสงค์สิ่งใดขอจงสมปรารถนาทุกประการอันว่า โรคภัยไข้เจ็บความยากจนค่นแค้นและคำว่า "ไม่มี"ขออย่าให้ท่านและครอบครัวประสบพบเลยฯ


ประกาศข่าวงานบุญโดย
พระสมรัก ญาณธีโร
0862602702
http://www.phrasomrak.com
http://www.romdham.com

ปล.สามารถนำข่าวงานบุญไปประชาสัมพันธ์ต่อได้


• บทสวดระตะนะสุตตัง (รัตนสูตร) รตนปริตร

• สพฺพรติ ํ ธมฺมรติ ํ ชินาติ ยินดีในธรรม ชำนะซึ่งยินดีทั้งปวง

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• ร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมพื้นรอบอุโบสถที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ณ วัดไทยลอสแอลเจลิส

• "วิญญาณหลงทาง" (หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย