ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของปัจจัยเพื่อวัดพระบาทน้ำพุ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

 Webmaster  

"ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่วัดพระบาทน้ำพุ"

๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของปัจจัยเพื่อวัดพระบาทน้ำพุ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

สาธุ สาธุ สาธุ.....3,891


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย