ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของปัจจัยเพื่อวัดพระบาทน้ำพุ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

 Webmaster    5 ต.ค. 2563

"ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่วัดพระบาทน้ำพุ"

๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของปัจจัยเพื่อวัดพระบาทน้ำพุ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

สาธุ สาธุ สาธุ.....

"ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่วัดพระบาทน้ำพุ"


"ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่วัดพระบาทน้ำพุ"


"ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่วัดพระบาทน้ำพุ"


"ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่วัดพระบาทน้ำพุ"


"ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่วัดพระบาทน้ำพุ"


"ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่วัดพระบาทน้ำพุ"


"ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่วัดพระบาทน้ำพุ"


ถวายเพลพระ วัดพระบาทน้ำพุ


ถวายเพลพระ วัดพระบาทน้ำพุ


หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ มารับของบริจาคจากคุณล้วนชาย ว่องวานิชประธานมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม และเว็บไซต์ธรรมะไทย และตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุดว่องวานิช บี


หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ มารับของบริจาคจากคุณล้วนชาย ว่องวานิชประธานมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม และเว็บไซต์ธรรมะไทย และตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุดว่องวานิช บี


ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบริจาคทุกๆท่านครับ....


รับของที่ระลึกจากหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ


รับของที่ระลึกจากหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ


ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ... สาธุ สาธุ สาธุ


หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี


  3,513 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย