กฐินสามัคคี วัดป่ากมโลสานิตยานุสรณ์ ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อสมทบทุนสร้าง วัด ถนน ฝาย เสนาสนะ โรงครัว

 tippawan    14 ก.ย. 2554

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดป่ากมโลสานิตยานุสรณ์ ประจำปี ๒๕๕๔
เพื่อสมทบทุนสร้าง วัด ถนน ฝาย เสนาสนะ โรงครัว
ทอดถวาย ณ วัดป่ากมโลสานิตยานุสรณ์ ต. ผาสุก อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี
วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ด้วยวัดป่ากมโลสานิตยานุสรณ์ ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี เป็นวัดที่ องค์หลวงพ่อทองปาน
จารุวัณโณ (ศิษย์ในหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) เจ้าอาวาส ได้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสในปี ๒๕๕๔ นี้ วัดป่ากมโลฯเป็นวัดสร้างใหม่มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ อยู่ห่างจากหมู่บ้าน ๓-๔ กิโลเมตร มีพระภิกษุจำพรรษา ๑๔ รูป เณร ๑ รูป กำลังดำเนินการก่อสร้างศาลาชั่วคราว กุฏิพระภิกษุชั่วคราว ศาลาโรงฉัน ศาลาโรงน้ำร้อน โรงครัว ห้องน้ำ ซึ่งยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก และยังขาดสาธารณูปโภคที่จำเป็น ได้แก่ ถนนเข้าวัด ฝายเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และปัจจัยเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าภัคตาหารถวายแด่พระภิกษุ ปัจจัยกฐินครั้งนี้จะเป็นกองทุนสร้างสาธารณูปโภคที่จำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพระภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก ต่อพุทธบริษัทและพระพุทธศาสนา ซึ่งวัดป่ากมโลฯนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติกัมมัฏฐานของพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงสมควรอย่างยิ่งที่เราจะช่วยกันทะนุบำรุงรักษาไว้ ในโอกาสนี้คณะศิษยานุศิษย์ ทุกคนได้กราบนมัสการองค์หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาสขอจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมกัน เพื่อรวบรวมปัจจัยจากพุทธกัลยาณมิตร ผู้มีจิตศรัทธาทอดถวายสมทบเป็นทุนในการสร้างวัดครั้งนี้ พระคุณเจ้าได้เมตตารับจองกฐิน เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้(กองละ /๑,๐๐๐ บาท) โดยพร้อมเพรียงกัน
อานิสงส์ของการสร้างวัด จะได้เป็นผู้นำของประเทศ ถ้าเกิดในยุคราชาธิปไตย จะได้เกิดในวรรณะกษัตริย์ ถ้าเกิดในยุคประชาธิปไตย จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดี ถ้าปรารถนาจะอยู่ในชั้นแนวหน้า ก็จะไปเกิดในตระกูลเศรษฐี ทั้งยังเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปด้วย อานิสงส์ของการสร้างฝาย จะส่งผลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ไม่ขาดแคลน จิตใจชุ่มเย็น มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ผิวพรรณผ่องใส เกิดมามีหน้าตางดงาม วาจาไพเราะ ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ทำกิจการใดไม่ติดขัด เงินทองไหลมาเหมือนดังสายน้ำ อานิสงส์ของการสร้างเสนาสนะ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงสรรเสริญว่า เป็นทานอันเลิศ ผู้สร้างได้บุญมาก ได้บุญอยู่เรื่อยๆ ได้บุญทุกครั้งที่มีผู้เข้าพักอาศัย เพราะเป็นประโยชน์ถาวร ก่อประโยชน์ยาวนานให้คุณค่าตลอดเวลาไปจนรื้อถอน อานิสงส์ของการสร้างโรงครัวส่งผลให้เกิดภพชาติใด มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ไม่ขาดแคลน ไม่อดอยาก พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติตลอดปีตลอดชาติ ไปที่แห่งใดก็ปลอดภัย อิ่มกายอิ่มใจ มีหน้าตาผ่องใส
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนสนิทและผู้ใกล้ชิดประสบแต่ความสุขสมหวังในชีวิต ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง มีความสุข ความเจริญ และเป็นผู้มีภูมิปัญญารู้ธรรม เห็นธรรม พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง กระทำการสิ่งใดขอให้มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ท่านได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลให้สำเร็จมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเทอญ

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถมาบริจาค หรือร่วมทำบุญผ่านทาง

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสว่างแดนดิน
ชื่อบัญชี พระทองปาน จารุวัณโณ เลขที่บัญชี ๔๔๐-๐-๒๗๗๒๑-๖

ติดต่อสอบถามและขอใบอนุโมทนาบัตรได้ที่

คุณทิพยวรรณ มุกนำพร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail ; thimuk@gmail.com แฟกซ์ ๐๔๓-๓๔๘-๓๙๐ ต่อ ๔๐๕
หมายเหตุ ; ส่งต่อคุณทิพยวรรณ (กฐินวัดป่ากมโลฯ) โทร.๐๘๓ – ๑๔๐ – ๒๒๘๕

กำหนดการ
วันอาทิตย์ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพุทธมนตร์เย็น
วันจันทร์ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
(ตรงกับวันแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑) เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา ๐๙.๓๐ น. ทำพิธีทอดกฐิน
พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,618 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย