ตักบาตรเมืองนครศรีธรรมราช พระ 12,600 รูป

 DMCnews    17 พ.ค. 2555

โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
ตักบาตรพระ 12,600 รูป
ในเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555
เวลา 06.00-08.00 น.
ณ ถนนราชดำเนิน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
มหากุศลครั้งประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช ตักบาตรพระ 12,600 รูป ฉลองพุทธชยันตี 2,600 น.วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 06.00 น. ณ ถนนราชดำเนิน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้ (ประธานฝ่ายสงฆ์) นางวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ประธานฝ่ายฆราวาส)

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
- แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

ศูนย์ประสานงานโครงการตักบาตรฯ ธุดงค์สถานนครธรรม 33 ม.3 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โทร. 081-5835508, 082-3324596

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=SalYcaf7VPg https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,600 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย