ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

 watsaothong    14 ก.ย. 2554

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
ณ. วัดเสาธง
๘๖หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช๘๐๑๗๐
วันเสาร์ที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ตรงกับขึ้น ๓ ค่ำเดือน ๑๒
ด้วยทางวัดเสาธงเป็นวัดเก่าแก่ ดำเนินการสร้างพระอุโบสถมานานหลายปี
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ทางวัดยังขาดงบประมาณจำนวนมากที่จะต้องปรับปรุง พัฒนา ดังนั้นในปีนี้ทางคณะพุทธบริษัทและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้กำหนดทอดกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อให้พระภิกษุที่จำพรรษาได้รับอานิสงส์ตามพระธรรมวินัย และปัจจัยที่ได้จะได้ดำเนินการสร้างพระอุโบสถต่อไป จึงขอเชิญชวนคณะพุทธบริษัทได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินตามกำหนดการ โดยพร้อมเพรียงกันขออนุโมทนาสาธุการแด่ทุกๆท่าน
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๒
เวลา ๐๘.๐๐ น กฐินจากจุดต่างๆสู่วัดเสาธง
เวลา ๑๑.๐๐น ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณร
เวลา ๑๒.๓๐ น แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๓.๐๐ น ถวายกฐิน พระสงฆ์ให้พร กรวดน้ำ เสร็จพิธี
คณะกรรมการฝ่ายบรรพชิต
พระครูอุดมวิริยคุณ เจ้าคณะอำเภอหัวไทร เจ้าอาวาสวัดโคกสูง
พระครูสิริธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพัทธสีมา
พระอาจารย์สมเกียรติ กิตติปัญโญ เจ้าคณะตำบลท่าซอม เจ้าอาวาสวัดบ้านด่าน
พระมหาประเวศ อธิเมโธwatdhammabhavana Alaska usa
พระมหาวรรณดี ฐิติเปโม วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เนื่องด้วยวัดเสาธง กำลังสร้างพระอุโบสถมานานเเล้ว เเต่ยังไม่เสร็จ
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการสร้างพระอุโบสถ
เเละ ขอเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างบ่อน้ำบาล งบประมาณสองเเสนบาท

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพระภิกษุสงฆ์ ทำสังฆกกรม
2. เพื่ออำนวย ความสะดวกเเก่ญาติโยม ผู้มาวัด

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญได้ที่

ธนาคาร ออมสิน สาขาหัวไทร
ชื่อบัญชี วัดเสาธง
เลขที่บัญชี 053-310-580-203

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

พระอธิการวิรัตน์ ปัญญาทีโป เจ้าอาวาส วัดเสาธง
เบอรโทร 086-279-4938


 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,701 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย