รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ต่อระบบน้ำประปา (ขาดเเคลนน้ำดื่มน้ำใช้) งบประมาณ 35,000บาท หรือทำบุญตามกำลังทรัพย์

 ตะวันธรรม    15 พ.ย. 2563

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ต่อระบบน้ำประปา เพื่อใช้ในสำนักวิปัสสนา(ซึ่งขาดแคลนขณะนี้)
เนื่องจากทางสำนักวิปัสสนาสร้างใหม่จึงไม่มีน้ำประชาใช้ (ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต)
จึงขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญต่อระบบน้ำประปา งบประมาณ 35,000 บาท หรือทำบุญตามกำลังทรัพย์
(ทำบุญ) ที่กสิกรไทย 153-2414659 พระศุภชัย
(สอบถาม) โทร/ไลน์ 0822205051
เพื่อให้แล้วเสร็จได้เกิดประโยชน์ในการใช้ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ต่อไป
ที่สำนักวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ธรรมทาน ภูริญาโณ ต.บางหลวง อ.บางเลน นครปฐม

(สามารถทำบุญได้ ดังนี้)
1.จองเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ ทั้งหมด งบประมาณ 35,000 บาท
2.จองเป็นเจ้าภาพ 1กองทุน (กองล่ะ 5,000 บาท)
3.ทำบุญตามกำลังทรัพย์

ทำบุญระบบน้ำประปาได้อานิสงส์มาก เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต
ได้เป็นประโยชน์ในการเป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ชำระล้างสิ่งสกปรก ใช้อาบน้ำ ใช้ห้องสุขาเป็นต้น

ขออานิสงส์แห่งการทำบุญต่อระบบน้ำประปา อำนวยพรให้เจ้าภาพชีวิตร่วมเย็นเป็นสุข
ดั่งสายน้ำ และชีวิตไม่ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ชาตินี้ชาติหน้า

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : ศูนย์ธรรมทาน ภูริญาโณ อ.บางเลน นครปฐม


  3,576 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย