บอกบุญ-ร่วมสร้างพระธาตุศากยมุนีเจดีย์-เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ-ฉะเชิงเทรา

 kimyoonhee2554  

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้างพระธาตุศากยมุนีเจดีย์
เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ทอด ถวาย ณ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านบึงตาจันทร์ (บ้านบึงตาจันทร์)
ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักปฏิบัติธรรมบ้านบึงตาจันทร์ มีความยินดีขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างอุเทสิกเจดีย์ (เจดีย์อุทิศต่อพระพุทธเจ้า) เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อสั่งสมบุญไปในภายภาคหน้า ณ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านบึงตาจันทร์
ด้วยสำนักปฏิบัติธรรมบ้านบึงตาจันทร์ มีวัตถุประสงค์จะสร้างเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (รูปทรงระฆังคว่ำ) ลักษณะเจดีย์คล้ายเจดีย์ถูปาราม จากประเทศศรีลังกา ขนาดฐานเจดีย์ รัศมี ๖ X ๖ เมตร สูง ๑๖ เมตร
การสร้างเจดีย์ในครั้งนี้ ต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมาก ทางวัดยังไม่มีทุนทรัพย์ จึงจัดให้ตั้งกองทุนสร้างพระธาตุศากยมุนีเจดีย์ เพื่อให้การสร้างเจดีย์สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ทางสำนักฯ จะเริ่มตั้งกองทุน ที่เกิดจากการทอดกฐินปีนี้ (๒๕๕๔) เป็นปฐมก่อน โดยทุนทรัพย์ที่เกิดขึ้น จะดำเนินการสร้างไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และปัจจัยบริจาคบางส่วนที่เกิดจากทอดกฐินครั้งนี้ จะนำมาบำรุงเสนาสนะ และอื่น ๆ อันเหมาะแก่สมณะบริโภคของพระสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมบ้านบึงตาจันท์ด้วย

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างพระธาตุศากยมุนีเจดีย์ โดยพร้อมเพียงกัน ให้แล้วเสร็จต่อไป
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย จงอำนวยอวยพร ให้ทุกท่านที่ได้ทำบุญทอดกฐิน สร้างเจดีย์ในครั้งนี้ จงพรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่ท่านปรารถนา ทุกท่านทุกคนเทอญ

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งกองกฐินที่สำนักปฏิบัติธรรมบ้านบึงตาจันทร์
เวลา ๐๘. ๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๓ .๐๐ น. พิธีทอดกฐิน พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี

ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูวิจารณ์อรรถกิจ เจ้าคณะอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
พระครูสีลธรรมสุนทร เจ้าคณะตำบลเกาะขนุน(เขต ๕) จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระกิตติทัต ญาณณิสฺสโร พระอำนวย อนุตฺตโร

ทำบุญสมทบทุนสร้างพระเจดีย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด มหาชน) บัญชีเลขที่ 402-644243-8 สาขาเทสโก้โลตัส พนมสารคาม
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี พระปราโมทย์ อนาวิโล พระไพสิทธิ์ ธาราภักดิ์ นางวาสนา แก้วปริมปะ
บัญชีชื่อ กองทุนสร้างพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ ติดต่อเพิ่มเติม พระไพสิทธิ์ ฐิตสัทโธ 087-694-570-7 Email [url][url][url][url][url][url]phaisit2011@hotmail.com[/url[/url[/url[/url[/url[/url]]]]]]

ที่มา : บอกบุญ-ร่วมสร้างพระธาตุศากยมุนีเจดีย์-เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ-ฉะเชิงเทรา

3,832


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย