ขอเชิญร่วมบุญอิฐก้อนล่ะ9บาทสร้าง พระธาตุเจดีย์นครศรีไชยนาท วัดทรงเสวย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

 socoman    27 ก.พ. 2563

ขอเชิญร่วมบุญสร้าง
พระธาตุเจดีย์นครศรีไชยนาท
วัดทรงเสวย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
ธ. กรุงไทย
เลขที่ 1060413833
ชื่อบัญชี วัดทรงเสวย


• มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ

• ทองแท้ ทองเทียม ... -:- สัทธรรมปฏิรูป -:-

• ร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมพื้นรอบอุโบสถที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ณ วัดไทยลอสแอลเจลิส

• นาญฺญํ นิสฺสาย ชีเวยฺย ไม่ควรอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่

• ร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมพื้นรอบอุโบสถที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ณ วัดไทยลอสแอลเจลิส

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย