ขอเชิญร่วมเปิดบุญบารมี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระธาตุศรีสุมังคล์นววนาราม (วัดโนนศรีสุข) บ้านโนนหล

 suchat1121    

นะโม ตะโป ยาจาถะ อะริโย อะริโย อะริโย
ขอเชิญร่วมเปิดบุญบารมี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระธาตุศรีสุมังคล์นววนาราม (วัดโนนศรีสุข) บ้านโนนหลักกี่ ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
จุดประสงค์ในการจัดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดสระน้ำ " วารีสุขภิรมย์ " เป็นชื่อสระน้ำที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานให้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ ทางวัดไม่มีงบประมาณหรือได้รับงบประมาณของทางราชการในการขุด เพื่อให้พระสงฆ์ สามเณร ผู้มาปฏิบัติธรรมได้ใช้สอยในการอุปโภค ตลอดถึงประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ทางวัดได้ดำเนินการขุดเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีเงินจ่ายผู้รับเหมา จึงจัดผ้าป่าในครั้งนี้
ผู้ที่ได้ร่วมเปิดบุญและร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้ จะได้เพิ่มพนบุญบารมีให้กับตนเอง และครอบครัวให้มีความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจ มีความสมบูรณืมั่งคั่งในโภคทรัพย์ มีความสุขกายสบายใจหายจากโรคภัยไข้เจ็บอธิษฐานขอสิ่งใดได้สมใจนึกตามบุญบารมี พร้อมน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลอนุโมทนาให้กับญาติพี่น้องทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายไปสู่ภพภูมิที่ดี
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ตรงกับแรม ๗ ค่ำ เดือน ๘)
- ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีสุมังคล์นวนาราม
วันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘)
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีเปิดบุญบารมีโดยอาจารย์ทิพากร รินไธสงค์ (การแต่งกายสำหรับท่านที่จะเข้าร่วมเปิดบุญ โปรดแต่งกายชุดขาว,เสื้อขาว)
เวลา ๑๓.๐๙ น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
พระโพธิวรญาณ เจ้าคณะอำเภอพิมาย ประธานฝ่ายสงฆ์
พระอาจารย์สมบูรณ์ จิตฺตปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดฯ รองประธานฝ่ายสงฆ์

(หมายเหตุ ผู้ที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพโรงทาน หรือเป็นต้นบุญบอกบุญผ้าป่า หรือจะสอบถามเส้นทาง หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อลูกศิษย์ของพระอาจารย์สมบูรณ์ จิตฺตปญฺโญ พ.ต.สุชาติ สมดี ๐๘๗๒๕๓๔๒๒๖ หรือ จ.ส.อ.สนั่น อาจปรุ ๐๘๕๐๒๘๑๔๐๙)
ที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีโดยไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานได้แต่อยากจะทำบุญกับพระอาจารย์สมบูรณ์ จิตฺตปญฺโญ สามารถโอนเงินร่วมบุญได้ที่ ชื่อบัญชี พระสมบูรณ์ (แฉกพิมาย)จิตฺตปญฺโญ
เลขที่บัญชี 266-2-31390-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขาอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อบัญชี หลวงพ่อสมบูรณ์ จิตฺตปญฺโญ
เลขที่บัญชี 356-4-000-90-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ดูข้อมูลวัดและภาพหลวงพ่อสมบูรณ์ จิตฺตปญฺโญ ได้ที่
http://board.palungjit.com/f104/ขอเชิญร่วมเปิดบุญบารมีและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี-239388.html
อ่านประวัติอาจารย์ทิพากร รินไธสงค์ ได้ที่
http://board.palungjit.com/f179/ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดบุญบารมีโดยอาจารย์ทิพากร-รินไธสงค์-238449.html
  3,598 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย