ยุวพุทธฯบางแคเชิญฟัง" สัมมาทิฏฐินำหน้าพาให้ถึงความสิ้นทุกข์ ๑"

 kaveebsc    24 ม.ค. 2554

ยุวพุทธฯบางแคเชิญฟัง" สัมมาทิฏฐินำหน้าพาให้ถึงความสิ้นทุกข์ 1"โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง 30-1-54 9.45-12.00 น.

... หนทางของ “สัมมาทิฏฐิ" พาให้พ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่ …

ขอเชิญผู้มีธรรมะในหัวใจ

เข้าฟังการบรรยายเรื่อง

“สัมมาทิฏฐินำหน้า พาให้ถึงความสิ้นทุกข์ (1)”

โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง

เช้าวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554 เวลา 09.45 – 12.00 น.

ณ สาวัตถีธรรมะเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารบุญยง ว่องวานิช ยุวพุทธิกสมาคมฯ

ซอยเพชรเกษม 54 เขตภาษีเจริญ กทม.สนใจเข้าฟังติดต่อได้ที่ ศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา) ยุวพุทธิกสมาคมฯ

โทร. 02 455 2525 ต่อ 1203 หรือ email:nalanda_library@ybat.org

(รับจำนวนจำกัด 120 ที่นั่ง / ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,553 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย