ขอเชิญเป็นเจ้าภาพประตูสแตนเลส

 watbk  

ขอเชิญผู้มีบุญร่วมเป็นเจ้าภาพประตูสแตนเลส จำนวน 3 ประตู ที่ศาลาการเปริญ เนื่องจากเวลาฝนตกฝนจะสาดเข้าไปในศาลาและปกกันสัตว์เข้าไปในศาลา จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพมา ณ โอกาสนี้  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,671


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย