ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดท่าทองน้อย ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

 tananuit  

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ (สองชั้น)
และสร้างอุโบสถจตุรมุข หลวงพ่อโต (ซำปอกง)
ทอด ณ วัดท่าทองน้อย (บ้านน้อยท่าทอง)
หมู่ที่ 1 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

ด้วยวัดท่าทองน้อย (บ้านน้อยท่าทอง) กำลังดำเนินการสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ (สองชั้น) โดยมีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปเป็นส่วนใหญ่แล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการสร้างศาลาบริเวณชั้นบนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จและยังขาดแคลนทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก ในการนี้ทางวัดมีความประสงค์ที่จะดำเนินการสร้างศาลาการเปรียญหลังนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อทันใช้เป็นสถานที่พักสำหรับบรรดาญาติโยมโดยทั่วไปที่จะเดินทางมาร่วมงานบุญผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถ ที่ทางวัดจะจัดขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2561 – ต้นปี พ.ศ. 2562 และอีกประการหนึ่งทางวัดกำลังดำเนินการเก็บรายละเอียดของงานก่อสร้างอุโบสถจตุรมุขที่ยังค้างคาอยู่บางส่วนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนการจัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต
ในโอกาสนี้ จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำทุนทรัพย์ดำเนินการสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ และอุโบสถจตุรมุขให้เสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีพระพุทธไตรรัตนนายก หลวงพ่อโต (ซำปอกง) เป็นต้นเป็นประธาน ได้โปรดอวยพรให้ท่านและครอบครัวจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลเป็นนิจนิรันดร์เทอญ.

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (แรม 9 ค่ำ เดือน 11)
ตั้งฉลององค์กฐินสามัคคี

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (แรม 10 ค่ำ เดือน 11)
(ช่วงเช้า) พิธีทอดกฐินสามัคคี (เป็นเสร็จพิธี)

ในการนี้ ผู้มีจิตศรัทธา หรือคณะศรัทธาโดยทั่วไป สามารถแจ้งความประสงค์ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ไม่ว่าจะเป็นกองเล็กหรือกองใหญ่ก็ได้ไม่จำกัดตามแต่กำลังศรัทธา

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่
พระอธิการสัมฤทธิ์ ขนฺติพโล (เจ้าอาวาสวัดท่าทองน้อย)
โทร. 086-2012390

เว็บไซต์วัดท่าทองน้อย
http://student.nu.ac.th/watbannoitatong/ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,693


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย