ขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังการแสดงธรรมพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

 textbaanaree    15 พ.ค. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 18.00 - 20.00 น.
ขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังการแสดงธรรม
โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี
ณ ศาลาปันมีครับ

http://www.facebook.com/baanareefoundation


• ๕๕.ปางประทานพร ( นั่ง )

• ธรรมดา เช่นนั้นเอง...

• ธรรมะรับอรุณ (ทำอย่างไรจะสดใสได้ตลอดปี )

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ...ความอยาก...

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย