งานปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดสบู ตรุษจีน ปี ๕๕ จังหวัดสุโขทัย

 Prasecht    18 พ.ค. 2554

กำหนดงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ตรุษจีน ปี ๕๕ นี้

ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)

ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ มกราคม ๒๕๕๕

ขอเชิญสาธุชนร่วมงานอิ่มบุญ หนุนกุศล เสกคนให้เป็นพระ เสริมธรรมะให้สุขใจ

รับสมัครบวชชีพราหมณ์ ฟรี โดยไม่จำกัดจำนวนคน/เพศ/วัย/หรืออายุ
-รับบวชนาคสามัคคี (บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
(ผู้มีจิตศรัทธา รับเป็นเจ้าภาพผ้าไตรจีวร/และบริขาร บวชพระ ชุดละ ๓,๐๐๐ บาท)
-ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ๒,๕๕๕ กอง ๆ ละ ๑๕๙ บาท
และร่วมเป็นเจ้าภาพสั่งจอง มีดตัดหวาย มีดละ 3,000-5,000-10,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดการ
งานมหากุศล งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ. สุโขทัย
*****************************

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๗.๑๙ น. -พิธีบวงสรวง พระภูมิ เจ้าที่แม่นางธรณีสารวัด เทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลาย ตลอดเสื้อวัด
ผู้มีอุปการีคุณ
เวลา ๑๕.๕๙ น. -พระสงฆ์เถราจารย์ผู้ทรงคุณ ขึ้นนั่งปรกอธิษฐานจิต นั่งปรกพุทธาภิเษก ในอุโบสถ
-พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์นั่งอาสนะสาธยายมนต์สวดธัมจักกัปวัตนสูตร พระ ๑๐ รูป

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๕.๕๙ น. -พระสงฆ์สวดถอน จำนวน ๙๙ รูป วิสุงคามสีมาอุโบสถวัใหม่ศรีสมบูรณ์
วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๗.๑๙ น. -ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เวลา ๗.๕๙ น. -ถึง เวลา ๒๒.๕๙ น. ทุก ๆ วัน ตลอดการจัดงาน
-เปิดให้พุทธศาสนิกชนปิดทองพระ/ลูกนิมิต /ให้ถวายสังฆทาน
-ทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน ๒๕๕๕ กอง และอื่น ๆ ตลอดงาน
เวลา ๑๐.๕๙ น. -ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เวลา ๑๓.๕๙ น. -ถึง เวลา ๑๕.๕๙ น. ทุก ๆ วัน
-ปฏิบัติธรรม/ฟังธรรมเทศนา ๒ ธรรมมาส -ทำวัตร/สวดมนต์/เจริญกุศลจิตภาวนา/แผ่เมตตา

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๐.๓๙ น. -ประธานกล่าวเปิดงาน ตัดลิปลิ้นลอยป้าย และตีฆ้องใหญ่
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๒๙ น. -เจ้าภาพที่จองมีดรับมอบมีดมงคล และของที่ระลึกจากพระครูไพจิวรคุปต์
เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ จนครบจำนวนเจ้าภาพ
เวลา ๑๖.๒๙ น. -หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธานตัดหวายลูกนิมิตในอุโบสถ พร้อมกันกับเจ้าภาพ
และผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตัดหวายลูกนิมิต โดยพร้อมกันทั้ง ๙ ลูก
-ทำขวัญนาค,แห่นาคฉลองโบสถ์ใหม่ ทำพิธีอุปสมบทบวชนาคหมู่ ตามลำดับจนเสร็จพิธี
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๗.๕๙ น. -ทำบุญตักบาตร/ฉลองพระใหม่ รอบอุโบสถ เป็นเสร็จพิธี

หมายเหตุ -อนึ่งขอแจ้ง ไปยังคณะศรัทธา หรือผู้ที่สั่งจองมีดตัดหวายลูกนิมิต ล่วงหน้าก่อนนี้ โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล กลับมาที่วัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะได้ชื่อลงจารึกในมีด แล้วนำไปเข้าในพิธีมหาพุทธาภิเษก ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้จ่าย โปรดชำระเงินตามจำนวนที่ท่านได้รับเป็นเจ้าภาพ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้
ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมที่ พระครูไพจิตวรคุปต์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) โทร. ๐๕๕๖๘๕๓๐๙, หรือ ๐๘๗๑๙๘๔๙๖๙.


หรือส่ง ชื่อ-นามสกุล มาตามที่อยู่อีเมล์นี้ ก็ได้ [url][url][url]shisombun@hotmail.com[/url[/url[/url]]]

และหรือร่วมบริจาคโอนเข้าบัญชีวัดใหม่ศรีสมบูรณ์

-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี พระครูไพจิตวรคุปต์
เลขบัญชีที่ 617-1-34376-5 (บัญชีออมทรัพย์) สาขา สวรรคโลก

-ธนาคารไทยพานิชย์ชื่อบัญชี พระประเสริฐ คุตฺตจิตฺโต/นายพิม คมปลาด/หรือนายประนอม เดือนแด่น
เลขบัญชีที่ 556-2-16370-0 (บัญชีออมทรัพย์) สาขา สวรรคโลก

-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดศรีสมบูรณ์วนาราม
เลขบัญชีที่ 617-1-28931-0 (บัญชีออมทรัพย์) สาขา สวรรคโลก

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
โครงการบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่ ในงานการผูกพัธสีมา-ฝังลูกนิมิต เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

ของ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
*************

หลักการและเหตุผล

การผูกพัทธสีมา (ตัดหวายลูกนิมิต) เป็นการเฉลิมฉลองอุโบสถที่สร้างเสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อให้การประกอบพิธีกรรมตามหลักพระธรรมวินัยได้สมบูรณ์ เช่น มีการบรรพชาอุปสมบทเป็นต้น เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธ โดยเฉพาะกุลบุตรที่เป็นชายอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา อันเนื่องมาจากการมาบวชของกุลบุตร และยังได้ศึกษาพระธรรมวินัย พระธรรมคำสอนตามแนวทางของพระศาสนา ทำให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรม แล้วนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ดังนั้น ทางวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (สบู) ได้จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม –๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รวม ๑๕ วัน เพื่อให้กุลบุตรที่เป็นชายอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ได้มีโอกาสเข้ามาบวช เพื่อฉลองอุโบสถ (งานตัดหวายลูกนิมิต)เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฉลองอุโบสถ ผูกพัทธสีมา (ตัดหวายลูกนิมิต) และเพี่อให้กุลบุตรที่เป็นชายอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้มีโอกาสเข้ามาบวช และผู้ที่มีศรัทธาบวชฉลองอุโบสถหลังแรกของวัดใหม่ศรีสมบูรณ์
๒. เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้อุบาสกผู้มีจิตศรัทธาจะบวช ได้ถือบวชตาม
๔. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาแล้ว
๕. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๖. เพื่อความสามัคคีของปวงชนในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๗. และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ฟังธรรม/ปฏิบัติธรรม ฯ

เป้าหมาย
๑. กุลบุตรที่เป็นชายอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จำนวน ๑๕๐-๓๐๐ คน
๒. อุบาสก/อุบาสิกาในเขตจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงาน จำนวน ๕๐๐-๑,๕๐๐ คน
๓. และพุทธศาสนิกชนทั่วไปมาร่วมในงานจำนวนมาก

สถานที่ดำเนินการ
สำนักปฏิบัติธรรมประจำตำบลหนองกลับ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (สบู) ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม –๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รวม ๑๕ วัน

การดำเนินการ
๑. ประชุมคณะกรรมการ/วางแผนงาน ศึกษาสถานการณ์ความเป็นไปได้
๒. จัดทำสถานที่/นิมนต์พระอุปัชฌาย์/และพระกรรมวาจารย์/พระอนุศาวนาจารย์
๓. ทำสังฆกรรม/ทำวัตรสวดมนต์/อบรมกรรมฐาน/ฟังธรรม/ทำบุญตักบาตร
๔. จัดสรรงบประมาณให้ล่วงหน้า/ขอความอุปถัมภ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
กลับ และผู้มีจิตศรัทธาทั่ว ๆ ไป

งบประมาณ
จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) (ตลอด ๑๕ วัน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. มีอุโบสถประกอบพิธีกรรม ได้อุปสมบทกุลบุตรให้เป็นพระภิกษุแล้ว มีความเข้าใจในหลักของพระธรรมวินัยมากยิ่งขึ้น
๒. ผู้ เข้าร่วมปฏิบัติ พุทธบริษัท ภิกษุ/สามเณร/อุบาสก/อุบาสิกา ได้มาช่วยกันประกาศธรรมจรรโลงพระพุทธศาสนา
๓. พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักของพระพุทธศานามากยิ่งขึ้น
๔. และได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
๕. ได้ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๖. ได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์


ผู้เสนอโครงการ
พระครูไพจิตวรคุปต์
เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชนาค อัฐบริขาร ผ้าไตรจีวร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ติดต่อพระครูไพจิตวรคุปต์
หรือโทร. ๐๕๕๖๘๕๓๐๙,และ ๐๘๗๑๙๘๔๙๖๙.
ที่อยู่อีเมล์ [url]shisombun@hotmail.com[/url]

หรือส่ง ชื่อ-นามสกุล มาตามที่อยู่อีเมล์นี้ ก็ได้ shisombun@hotmail.com

และหรือร่วมบริจาคโอนเข้าบัญชีวัดใหม่ศรีสมบูรณ์

-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี พระครูไพจิตวรคุปต์
เลขบัญชีที่ 617-1-34376-5 (บัญชีออมทรัพย์) สาขา สวรรคโลก

-ธนาคารไทยพานิชย์ชื่อบัญชี พระประเสริฐ คุตฺตจิตฺโต/นายพิม คมปลาด/หรือนายประนอม เดือนแด่น
เลขบัญชีที่ 556-2-16370-0 (บัญชีออมทรัพย์) สาขา สวรรคโลก

-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดศรีสมบูรณ์วนาราม
เลขบัญชีที่ 617-1-28931-0 (บัญชีออมทรัพย์) สาขา สวรรคโลก• นำนั่งสมาธิ 1 ชั่วโมง ไม่ตัดต่อ ⎪อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

• พ่อแม่รังแกฉัน

• ปุจฉา - วิสัชนา

• ทำบุญทำทานเพื่อเป็นกุศลกับชีวิต

• อาจจะหัวล้านเพราะบุหรี่

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย