เชิญชวนร่วมสร้างพระเครื่องเนื้อดินเผาสกุลลำพูน ย้อนยุค 1300 ปี ถวายแด่พระนางจามเทวี

 น้ำมนต์    27 ม.ค. 2554

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระเครื่องเนื้อดินเผาสกุลลำพูน ย้อนยุค ๑๓๐๐ ปี ตามรอยพระนางจามเทวี บรมราชนารี ศรีสุริยวงศ์ องค์บดินทร์ ปิ่นธานีหริภุญชัย” ผู้มีคุณูประการต่อพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ในประเทศไทยของเรา ร่วมกับ พระอาจารย์พงษ์ศักดิ์ คัมภีรธัมโม
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างดังนี้ค่ะ
๑.เพื่อเป็นพุทธบูชา และเป็นพุทธานุสติ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ครบ ๕,๐๐๐ ปี
๒.อุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระนางจามเทวี ผู้ทรงให้การอุปถัมภ์การสร้างพระพิมพ์
สกุลลำพูน เมื่อประมาณ ๑,๓๐๐ ปีที่ผ่านมา และเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระนาง
จามเทวีที่ทรงนำพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาประดิษฐานที่นครหริภุญชัย
เป็นพระองค์แรก
๓.อุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระฤาษีทั้ง ๑๐๘ ตน อันมี พระฤาษีวาสุเทพ เป็นต้น ตลอดจนบรรพบุรุษที่ได้ร่วมกันสร้างพระเครื่องสกุลลำพูนไว้เมื่อ ๑,๓๐๐ ปีที่ผ่านมา
๔.อุทิศส่วนกุศลแด่ญาติมิตรและผู้มีพระคุณทุกท่าน อันมี พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ตลอดจนเทพพรหมทั้งหลาย เป็นต้น
๕.อุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรของทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างพระในครั้งนี้
๖.เพื่อมอบพระให้กับวัดต่าง ๆ ที่ต้องการพระไปบรรจุพระเจดีย์และพระประธาน โดยทางวัดและผู้ที่มาสร้าง (กด) พระไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ วัดที่ประสงค์จะขอพระให้ติดต่อคณะกรรมการกองทุน หากวัดที่มีความประสงค์รับพระก่อนพิธีมหาพุทธาภิเษก คณะกรรมการจะนำเข้าที่ประชุมและจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจรายละเอียดเพิ่มติดตามได้ที่
http://wisutimuk.siam2web.com หรือ
อาจารย์ศิริพร นิ่มจรรยา (ประธานกองทุนฯ)โทร.08 1595 5722
อาจารย์ธนพล บุญปลูก(รองประธานฯ) โทร.08 1602 9099
คุณวิลัยวรรณ ทุนกาศ (ประชาสัมพันธ์ฯ) โทร.08 1387 7091
คุณพัชรินทร์ มูตยะ (เลขานุการกองทุนฯ)โทร.08 1881 3632


ที่มา : กองทุนสร้างพระสกุลลำพูน


จะปิดโครงการสิ้นเดือนมีนาคม 2554 นี้และนะค่ะ รีบหน่อยค่ะ


แจ้งเปลี่ยนแปลงการปิดโครงการค่ะ

จากเดิมสิ้นสุดสิ้นเดือนมีนาคม 2554

เลื่อนเป็นสิ้นเดือนเมษายน 2554 ค่ะ

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสมทบทุนได้ที่
เลขที่บัญชี 521-0-38133-1
ชื่อบัญชี นางศิริพร นิ่มจรรยา และนางพัชรินทร์ มูตยะ
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ

หรือโทรสอบถามได้ที่คณะกรรมการกองทุนได้เลยนะคะ

  3,430 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย