มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานวันมาฆบูชา 2561 “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๒”

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานวันมาฆบูชา 2561

“หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๒”

ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

โดยได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-ปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ โปรดให้อาราธนาพระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน และนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

โดยมีพระสงฆ์ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ สวดบทโอวาทปาฏิโมกข์ จำนวน 1,250 รูป และมีการเสวนาธรรม เรื่อง “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๒” โดย พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์

สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 444 6000

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbu.ac.th/


ที่มา : www.mbu.ac.th/

DT018264

okmass

 เปิดอ่านหน้านี้  255 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น• ขอบอกบุญรับบริจาคธูป เทียน แผ่นทอง สมุด ดินสอ เข็มด้าย งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก

• ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องสุขา (ห้องเเห่งความสุข) จำนวน 30 ห้อง ข้างศาลาปฏิบัติธรรม 2 ,000 คน (หลังใหม่) เพื่ออำนวยความสะดวกเเก่พระกรรมฐาน เเละโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดปี ณ สวนป่าพุทธอุทยานวปัสสนา อ.สามง่าม จ.พิจิตร

• ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารดินสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

• "ขอเชิญร่วมทำบุญ มุง "หลังคา" ศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดอูบมุง บ.น้ำไพร อ.สังคม จ.หนองคาย (ริมแม่น้ำโขง ชายแดนไทย-ลาว)"

Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย