มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานวันมาฆบูชา 2561 “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๒”

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานวันมาฆบูชา 2561

“หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๒”

ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

โดยได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-ปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ โปรดให้อาราธนาพระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน และนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

โดยมีพระสงฆ์ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ สวดบทโอวาทปาฏิโมกข์ จำนวน 1,250 รูป และมีการเสวนาธรรม เรื่อง “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๒” โดย พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์

สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 444 6000

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbu.ac.th/


ที่มา : www.mbu.ac.th/

DT018264

okmass

 เปิดอ่านหน้านี้  2099 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย