ขอเชิญร่วมบุญกฐินสามัคคี วัดลาดหวาย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 10560 31-10-64

 socoman    14 ส.ค. 2564

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกๆท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองกฐินในงาน..ทอดกฐินสามัคคี..ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดลาดหวาย ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ( แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑ ) เพื่อสมทบทุนร่วมบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ และปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณวัด
-ขอเชิญพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาต่อ..วัดลาดหวาย..ร่วมทำบุญ..บ้านอวยทรัพย์..วัดอวยธรรม..บุญต้องไม่ลำบาก..สุขกาย สบายใจดี..ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี ๘๖๘-๐๕๘๖๖๓-๖ ชื่อบัญชี วัดลาดหวาย หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ พระสมุห์ชานนทร์ อุตฺตโร เจ้าอาวาสวัดลาดหวาย..ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน..เจริญพร.. https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  4,114 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย