อิ่มบุญที่วัดต้นแก้ว

 lovethailand2019    25 มี.ค. 2566

วัดต้นแก้ว จัดสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. ๑๘๒๕ ตามประวัติความเป็นมาวัดแจ้งว่า สร้างราวๆพ.ศ. ๒๓๔๙ โดยคาดคะเนว่าย้ายมาจากวัดดอนแก้ว ซึ่งเป็นวัดที่สร้างยุคพระมเหสีจามเทวี เริ่มสร้างเมืองจังหวัดลำพูน ที่ย้ายมาเนื่องด้วยวัดดอนแก้วเป็นวัดใหญ่ขาดการดูแลและรักษาก็เลยผุพังไปตามยุคสมัย พระอธิการกัณฑ์ ก็เลยได้ย้ายมาสร้างวัดต้นแก้วขึ้นใหม่ โดยมีแม่เฟย พร้อมดัวยผู้มีจิตเลื่อมใสช่วยเหลือกันก่อสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงติดอยู่มสีมาเมื่อ พุทธศักราช ๑๘๓๐

การจัดการและก็การปกครองอยู่ในอำนาจของเจ้าอาวาส มีเจ้าอาวาสเท่าที่รู้นามมามีทั้งผอง ๑๐ รูปหมายถึงรูปที่ ๑ พระอธิการกัณฑ์ รูปที่ ๒ พระอธิการอินจัย รูปที่ ๓ พระอธิการอิ่นคำ รูปที่ ๔ พระอธิการทองสุข รูปที่ ๕ พระมหาสม ใหญ่ดงษ์ รูปที่ ๖ พระอธิการคำ เขื่อนเรือง รูปที่ ๗ พระอธิการทองดี สิงคลิง รูปที่ ๘ พระอธิการบุญชุม บวรธมโม รูปที่ ๙ พระอธิการผจญ อคฺคธมโม รูปที่ ๑๐ พระครูกว้างใหญ่ไพศาลธีลคุณ จนกระทั่งปัจจุบันนี้

นอกเหนือจากนั้นยังได้สร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน สร้างศูนย์การเล่าเรียนชุมชน ( กรมการศึกษานอกโรงเรียน ) สร้างกรุ๊ปทอผ้าคนชรา สร้างพิพิธภัณฑสถานประจำถิ่นรวมทั้งศูนย์บูราณาการวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ชุมชนในวัด เนื่องมาจากว้าวัดต้นแก้วหรือวัดดอนแก้วในสมัยก่อน ตั้งอยู่ในตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นวัดที่โบราณเกี่ยวกับพระมเหสีจามเทวีปฐมกษัตริย์ที่นครจังหวัดลำพูน ภูมิหลังของสงฆ์ในสมัยก่อนราว ๑,๓๐๐ ปี มาแล้ว

ท่านฤาษีวาสุเทพรวมทั้งท่านฤาษีสุกกทันตะ ได้พร้อมสร้างนครหริภุณชัยขึ้นรวมทั้งได้เชิดชูทูลเชื้อเชิญเสด็จพระมเหสีจามเทวี ราชธิดาของพระผู้เป็นเจ้ากรุงละโว้ขึ้นมาเป็นปฐมกษัตริย์ดูแลเมืองจังหวัดลำพูน พระมเหสีจามเทวีได้สร้างวัดขึ้นกับสี่มุมเมือง เป็นวัด ๑.ดอนแก้วหรือวัดต้นแก้วในขณะนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ๒.วัดอาพัทธารม หรือวัดพระคงจะฤาษีในขณะนี้ อยู่ทางทิศเหนือ ๓.วัดมหาลัดศิลปินม หรือวัดสังฆารามประตูหลบ ในขณะนี้ อยู่ด้านทิศใต้ ๔.วัดมหาวนาราม หรือวัดมหาวัน ในตอนนี้ อยู่ทางทิศตะวันตก พร้อมได้ใส่พระเครื่องลางสกุลจังหวัดลำพูนไว้มากมายก่ายกอง ดังเช่น รรอด พระบาง พระลือ พระหลีกเลี่ยง พระสิบสอง พระลบ ฯลฯ นำไปฝังไว้ตามวัดต่างๆอีกทั้ง ๔ ด้าน   
  3,614 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย