*แจ้งยอดเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี* ณ สำนักวิปัสสนามูลนิธิแนบมหานีรานนท์ วันที่ 15 ก.ค. 54

 yajai  

ผ้าป่าสามัคคี
ทอด ณ สำนักวิปัสสนามูลนิธิแนบมหานีรานนท์
๘๔/๑ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตำบลบางกระทึก
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
------------------------------------------------------------------------------
มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ มีวัตถุประสงค์ในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนพระอภิธรรมและอบรมการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร ๒ ปี แก่พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ซึ่งต้องจำพรรษาอยู่ที่มูลนิธิฯ ตลอดระยะเวลาการศึกษาในแต่ละปีจะมีพระภิกษุสงฆ์ เข้ารับการศึกษาประมาณ ๔๐-๕๐ รูป

มูลนิธิฯ จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างโรงอุโบสถ เพื่อพระภิกษุสงฆ์จะได้มีเสนาสนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติศาสนกิจ โดยมีขนาดพื้นที่ภายใน ๙๐ ตารางเมตร ประมาณการราคาก่อสร้าง ๓ ล้านบาท

วันอาสาฬหบูชานี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณาจารย์ คณะศิษย์ของมูลนิธิฯที่วัดสามพระยา, วัดธาตุทอง, ที่มูลนิธิแนบฯ พร้อมทั้งผู้ปฏิบัติธรรม และสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา จึงได้ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการก่อสร้างโรงอุโบสถ โดยกำหนดการบำเพ็ญกุศลไว้ดังนี้


กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี
วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๐๗.๐๐ น. รถออกจากวัดธาตุทอง สุขุมวิท
เวลา ๐๗.๓๐ น. รถออกจากวัดบวรนิเวศวิหาร
เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีวางศิลาฤกษ์โรงอุโบสถ และเวียนเทียน
เวลา ๑๐.๐๐ น. ธรรมปฏิสันถาร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๑.๕๐ น. แจ้งข่าวมูลนิธิฯ
เวลา ๑๒.๑๐ น. ธรรมบรรยาย โดย อาจารย์สุคนธ์ สุ่นศิริ
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทอดผ้าป่าสามัคคี และถวายผ้าอาบน้ำฝน
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสร็จพิธี รถออกจากสำนักฯ กลับที่เดิม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าครั้งนี้ ตามกำลังศรัทธาโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-8894417 , 02-4821044
เวลาติดต่อ 8.00 น. - 17.00 น. ทุกวัน

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


5,614


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย