ขอเชิญร่วมบุญกฐินปี ๒๕๖๕

 varadham707     4 ก.ย. 2565

เพื่อสมทบทุนสร้างเมรุไร้มลพิษ ทดแทนหลังเดิมที่ชำรุด เนื่องด้วยวัดอยู่ท่ามกลางชมชนและโรงเรียน ซึ่งต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และทางวัดไม่เรียกร้องค่าบริการใดๆ ในเวลาจัดการศพ ตามศรัทธาของเจ้าภาพมาตลอด ๓๙ ปีที่เป็นวัดมา

ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามาพร้อมนี้ ขอทุกท่านได้อานิสงส์แห่งการทอดกฐินและการสร้างเมรุทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระครูวรธรรมานุกิจ เจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่ โทร 09 9005 9797 ไลน์ varadham7117


3,646


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย