วัดโบสถ์ดอนพรหมเชิญร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือคู่แม่ลูก5-21ส.ค.65

 ptt_phensri  

ขอเชิญร่วมสร้าทานบารมีไถ่ชีวิตโคกระบือคู่แม่ลูก ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 5-21 สิงหาคม 2565 เพื่อมอบแก่เกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรกรเดินทางมารับมอบด้วยตนเองที่วัดพร้อมร่วมทำพิธีรับมอบแก่ประธานฝ่ายสงฆ์เจ้าอาวาสพระครูโสภิตกิตติยาภรณ์และประธานฝ่ายฆาราวาส วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00น. ในพิธีกล่าวคำปฏิญาณและทำสัญญามอบเรียนเชิญผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพตัวลั9,999 หรือตามกำลังศรัทธา สอบถาม 084 524 4982 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : กรรมการวัดโบสถ์ดอนพรหม

3,697


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย